bijkans

als woordenboektrefwoord:

bijkans:
bw. bijna.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bijkans (bn):
bijna, haast, nagenoeg, schier, temet, vrijwel, welhaast, zowat

als synoniem van een ander trefwoord:

bijna (bw) :
amper, bij, bijkans, haast, nagenoeg, praktisch, quasi, schier, temet, vrijwel, welhaast, zo goed als, zowat

woordverbanden van ‘bijkans’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bijkans:
bijna
bijna:
bijkans, schier, haast, nagenoeg (niet: welhaast)

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bijkans, bijna, haast, nagenoeg, omstreeks, om en bij, omtrent, ongeveer, schier, ten naaste bij

Bijkans — bijna — haast — nagenoeg — omstreeks — om en bij — omtrent — ongeveer — schier — ten naastebij. Deze woorden of uitdrukkingen drukken een zeer klein verschil van hoedanigheid of van wijze uit. Bijkans, bijna, haast, schier, nagenoeg, geven te kennen, dat ergens niet veel aan ontbreekt, of dat iets gebeurd zou zijn, als de omstandigheden maar een klein weinigje anders waren geweest. Omtrent, omstreeks, om en bij, ongeveer, ten naastebij, geven te kennen, dat de mededeeling of opgave niet nauwkeurig is, 't zij te groot, te hoog, te lang enz. 't zij te klein, te laag, te kort enz. Ik ben met mijn werk haast (bijkans, bijna, nagenoeg) gereed: ik heb het zoo goed als af. Hij is schier van alles ontbloot: hij bezit zoo goed als niets meer. Hij is ongeveer (omtrent) 60 jaar: hij is diep in de vijftig, niet ver van de zestig, wellicht er over. Hij is omstreeks zestig jaar: hij kan ook negenenvijftig of éénenzestig zijn.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
haast, bijna, bijkans, omtrent, schier, ongevaar, ongeveer

HAAST, BIJNA, BIJKANS, OMTRENT, SCHIER, ONGEVAAR, ONGEVEER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 226.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.126.69.

debug info: 0.0025 c