bot

als woordenboektrefwoord:

bot:
v. (-ten), platvis.
bot:
v. (-ten), knop van bomen en struiken.
bot:
o. (-ten), knook, been.
bot:
o... (-ten), eind van een touw; vliegertouw.
bot:
bn. bw. (-ter, -st), stomp; onbeleefd.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bot (bn):
barbaars, grof, lomp, onbehouwen, onbeleefd, onbeschaafd, ongevoelig, ontactisch, plomp, stompzinnig, tactloos
bot (bn):
afgestompt, stomp
bot (bn):
dom, stom, traag
bot (bn):
stroef
bot (zn):
been, beenweefsel, botje, knekel, knok, knook
bot (zn):
knop, uitspruitsel
bot (zn):
laars

als synoniem van een ander trefwoord:

lomp (bn) :
barbaars, boers, bokkig, bot, grof, laag-bij-de-gronds, log, lummelig, onbeholpen, onbehouwen, onbeleefd, onbeschaafd, onbeschaamd, onbeschoft, onbevallig, onfatsoenlijk, ongelikt, ongemanierd, ongracieus, onhandig, onhebbelijk, onheus, plomp, primitief, rauw, ruw, woest
onbeschaafd (bn) :
barbaars, bot, grof, lomp, onbeleefd, ongeciviliseerd, ongelikt, ongemanierd, onheus, onontwikkeld, onopgevoed, ordinair, plat, proleterig, rouw, rustiek, ruw, wild, woest
plomp (bn) :
Aarlanderveens, bot, botweg, grof, log, lomp, lummelachtig, onbehouwen, onbeleefd, ongracieus, onhebbelijk, ruw, vormloos
onbehouwen (bn) :
bot, grof, log, lomp, ongemanierd, onhandig, plomp, ruw
stomp (bn) :
afgeknot, bot, onscherp, rond
flegmatiek (bn) :
bot, lauw, ongevoelig
been (zn) :
bot, knekel, knook, wervel

woordverbanden van ‘bot’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bot, stomp

Bot — stomp. Wat niet scherp is, maar vooral wat zijne scherpte verloren heeft. Bot wordt meer van de snede, stomp meer van de punt gezegd. Een botte schaar. Een stompe degen. Figuurlijk heeft bot de beteekenis van niet snugger, dom, in één woord het tegenovergestelde van snedig; stomp die van vermoeid van geest, versuft. Hij is een bot mensch (een botterik). Ik heb mij daar stomp op gedacht. Ik zeide het hem botweg, d. i. ik wond er geen doekjes om.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
stomp, bot

18. Stomp bot.

Wat niet scherp is.

Stomp zegt men meer van een punt, bot van de snede: Een stompe naald, een bot mes. In figuurlijken zin beteekent bot: niet scherp van verstand, niet snedig, dus dom. Hij is een bot mensch, een botterik. Stomp beteekent in overdrachtelijken zin: traag van begrip of van oordeel, suf. Boor het lange peinzen was hij geheel verstompt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bot, dom, stomp

BOT, DOM, STOMP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 399.

in hedendaagse spelling:
knok, kneukel, knekel, schenkel, schonk, bonk, bot, been, voet, poot, klauw, koot

KNOK, KNEUKEL, KNEKEL, SCHENKEL, SCHONK, BONK, BOT, BEEN, VOET, POOT, KLAAUW, KOOT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 288.

in hedendaagse spelling:
onvatbaar, dom, doof, dof, lomp, plomp, bot, stomp, suf, suffen

ONVATBAAR, DOM, DOOF, DOF, LOMP, PLOMP, BOT, STOMP, SUF, SUFFEN

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 78.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bot
aardig, attent, hoffelijk, mild, puntig, scherp, vriendelijk
zie ook:
nat tot op het bot

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c