defect

als woordenboektrefwoord:

defect:
o. (-en), gebrek; te kort.
defect:
bn. (-er, -st), onvolledig; geschonden.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

defect (zn) :
beschadiging, storing, fout, gebrek, manco, feil
defect (bn) :
stuk, beschadigd, kapot, gebrekkig, geschonden

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
afwijking, gebrek, tekortkoming, defect, vergissing, mankement, schuiver, flater, abuis, euvel, weeffout, erratum, gebrekkigheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, onjuistheid, ongerechtigheid, imperfectie, karakterfout, feil, lapsus, kemel
gebrek (zn) :
ongemak, handicap, zwakheid, afwijking, kwaal, fout, tekortkoming, defect, ondeugd, mankement, manco, verkeerdheid, onvolmaaktheid, onvolkomenheid, imperfectie
onvolkomenheid (zn) :
afwijking, fout, gebrek, tekortkoming, defect, mankement, weeffout, onvolmaaktheid, onvolledigheid, ongerechtigheid, imperfectie, feil
beschadiging (zn) :
schade, verval, letsel, defect, krenking, waardevermindering, verslechtering, aantasting
tekortkoming (zn) :
zwakheid, fout, gebrek, defect, mankement, euvel, onvolkomenheid, feil
mankement (zn) :
fout, gebrek, tekortkoming, defect, euvel, onvolkomenheid, feil
euvel (zn) :
kwaal, fout, gebrek, tekortkoming, defect, kwaad, mankement
storing (zn) :
uitval, stoornis, defect, pech, mankement, ongeregeldheid
panne (zn) :
ongeval, storing, defect
gebrekkig (bn) :
matig, slecht, verkeerd, onjuist, incorrect, defect, onklaar, onvolkomen, met gebreken, defectief
stuk (bn) :
beschadigd, in stukken, buiten werking, gebroken, defect, kapot, onklaar, gescheurd, aan gruzels
onvolledig (bn) :
onvolmaakt, half, onvoltooid, defect, incompleet, onvoltallig, onvolkomen, defectief
kapot (bn) :
stuk, buiten dienst, defect
onklaar (bn) :
stuk, defect, kapot

woordverbanden van ‘defect’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

defect
heel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c