ongerechtigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongerechtigheid (zn) :
onvolkomenheid, tekortkoming
ongerechtigheid (zn) :
onrechtvaardigheid
ongerechtigheid (zn) :
viezigheid, vuiltje

als synoniem van een ander trefwoord:

fout (zn) :
abuis, afwijking, defect, erratum, euvel, feil, flater, gebrek, gebrekkigheid, imperfectie, karakterfout, kemel, lapsus, mankement, ongerechtigheid, onjuistheid, onvolkomenheid, onvolmaaktheid, schuiver, tekortkoming, vergissing, weeffout
onvolkomenheid (zn) :
afwijking, defect, feil, fout, gebrek, imperfectie, mankement, ongerechtigheid, onvolledigheid, onvolmaaktheid, tekortkoming, weeffout
onrechtvaardigheid (zn) :
iniquiteit, ongerechtigheid, onrecht
zonde (zn) :
kwaad, ondeugd, ongerechtigheid

woordverbanden van ‘ongerechtigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c