gerechtigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gerechtigheid (zn):
recht, rechtvaardigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

recht (zn) :
billijkheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid
rechtvaardigheid (zn) :
billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid
billijkheid (zn) :
gerechtigheid, rechtmatigheid

woordverbanden van ‘gerechtigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

gerechtigheid, rechtvaardigheid

Gerechtigheid bestaat in overeenstemming met het recht en de wet; rechtvaardigheid in overeenstemming met recht en billijkheid. „De strenge gerechtigheid is somtijds de grootste onrechtvaardigheid."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 124:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gerechtigheid
ongerechtigheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c