rechtvaardigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

rechtvaardigheid (zn):
billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid

als synoniem van een ander trefwoord:

eerlijkheid (zn) :
betrouwbaarheid, onkreukbaarheid, openhartigheid, openheid, oprechtheid, rechtschapenheid, rechtvaardigheid, trouwhartigheid
billijkheid (zn) :
eerlijkheid, equiteit, rechtvaardigheid, redelijkheid
recht (zn) :
billijkheid, gerechtigheid, rechtvaardigheid
redelijkheid (zn) :
billijkheid, rechtvaardigheid
gerechtigheid (zn) :
recht, rechtvaardigheid

woordverbanden van ‘rechtvaardigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

recht:
rechtvaardigheid, gerechtigheid, billijkheid, onpartijdigheid, rede, redelijkheid
rechtvaardigheid:
recht

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gerechtigheid, rechtvaardigheid

Gerechtigheid — rechtvaardigheid. Gerechtigheid bestaat in overeenstemming met het recht en de wet; rechtvaardigheid in overeenstemming met recht en billijkheid. „De strenge gerechtigheid is somtijds de grootste onrechtvaardigheid."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
recht, gerecht, gerechtigheid, gerechtigdheid, rechtvaardigheid

REGT, GEREGT, GEREGTIGHEID, GEREGTIGDHEID, REGTVAARDIGHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 124.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

rechtvaardigheid
onrechtvaardigheid

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c