eerlijkheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eerlijkheid (zn) :
betrouwbaarheid, onkreukbaarheid, openhartigheid, openheid, oprechtheid, rechtschapenheid, rechtvaardigheid, trouwhartigheid
eerlijkheid (zn) :
behoorlijkheid, fatsoen
eerlijkheid (zn) :
volledigheid
eerlijkheid (zn) :
billijkheid

als synoniem van een ander trefwoord:

oprechtheid (zn) :
eerlijkheid, loyaliteit, openhartigheid, rechtschapenheid, rondborstigheid, trouwhartigheid, waarheidszin
rechtschapenheid (zn) :
braafheid, deugdzaamheid, eerlijkheid, goedheid, integriteit, onkreukbaarheid, oprechtheid, probiteit
trouw (zn) :
aanhankelijkheid, eerlijkheid, gehechtheid, getrouwheid, standvastigheid, trouwheid
billijkheid (zn) :
eerlijkheid, equiteit, rechtvaardigheid, redelijkheid
rechtvaardigheid (zn) :
billijkheid, eerlijkheid, gerechtigheid
loyaliteit (zn) :
eerlijkheid, oprechtheid

woordverbanden van ‘eerlijkheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eerlijkheid
oneerlijkheid, valsheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c