valsheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

valsheid (zn) :
arglist, boosaardigheid, dubbelhartigheid, geniepigheid, kwade trouw, onoprechtheid, trouweloosheid
valsheid (zn) :
gemeenheid, huichelarij, onbetrouwbaarheid, onechtheid, oneerlijkheid, verkeerdheid

als synoniem van een ander trefwoord:

huichelarij (zn) :
dissimulatie, farizeïsme, geveinsdheid, hypocrisie, komedie, schijnheiligheid, valsheid, veinzerij
kwaadaardigheid (zn) :
boosaardigheid, malice, maligniteit, sluwheid, valsheid
trouweloosheid (zn) :
oneerlijkheid, perfiditeit, valsheid, verraderlijkheid
onechtheid (zn) :
valsheid

woordverbanden van ‘valsheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

valsheid
eerlijkheid

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord / bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c