sluwheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

sluwheid (zn):
geslepenheid, list, listigheid, loosheid

als synoniem van een ander trefwoord:

list (zn) :
kneep, kunstgreep, loer, loosheid, misleiding, poets, slimheid, sluwheid, truc, vond
kwaadaardigheid (zn) :
boosaardigheid, malice, maligniteit, sluwheid, valsheid
listigheid (zn) :
sluwheid, spitsvondigheid

woordverbanden van ‘sluwheid’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c