schijnheiligheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schijnheiligheid (zn) :
bigotterie, femelarij, huichelarij, hypocrisie, tartufferie

als synoniem van een ander trefwoord:

huichelarij (zn) :
dissimulatie, farizeïsme, geveinsdheid, hypocrisie, komedie, schijnheiligheid, valsheid, veinzerij
hypocrisie (zn) :
huichelarij, schijnheiligheid

woordverbanden van ‘schijnheiligheid’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geveinsdheid, huichelarij, schijnheiligheid

Het verbergen van zijne meening en zich beter voordoen dan men is. De geveinsde of veinzaard verbergt zijne eigenlijke gevoelens en gezindheden; de huichelaar wendt gevoelens en gezindheden voor, die hij niet bezit; de schijnheilige gebruikt vroomheid en deugd als een dekmantel om zijne slechte bedoelingen te verbergen. „Lodewijk XI van Frankrijk was een volleerd huichelaar." „De heer van Groenendaal in „Het leesgezelschap van Diepenbeek" is de type van een schijnheilige" „Wee u, gij schriftgeleerden en farizeën, gij geveinsden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen."

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c