huichelarij

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

huichelarij (zn):
dissimulatie, farizeïsme, geveinsdheid, hypocrisie, komedie, schijnheiligheid, valsheid, veinzerij

als synoniem van een ander trefwoord:

valsheid (zn) :
gemeenheid, huichelarij, onbetrouwbaarheid, onechtheid, oneerlijkheid, verkeerdheid
komediespel (zn) :
aanstellerij, bedrog, huichelarij, veinzerij, voor-de-gek-houderij
schijnheiligheid (zn) :
bigotterie, femelarij, huichelarij, hypocrisie, tartufferie
komedie (zn) :
bedrog, huichelarij, veinzerij, voor-de-gek-houderij
hypocrisie (zn) :
huichelarij, schijnheiligheid

woordverbanden van ‘huichelarij’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
geveinsdheid, huichelarij, schijnheiligheid

Geveinsdheid — huichelarij — schijnheiligheid. Het verbergen van zijne meening en zich beter voordoen dan men is. De geveinsde of veinzaard verbergt zijne eigenlijke gevoelens en gezindheden; de huichelaar wendt gevoelens en gezindheden voor, die hij niet bezit; de schijnheilige gebruikt vroomheid en deugd als een dekmantel om zijne slechte bedoelingen te verbergen. „Lodewijk XI van Frankrijk was een volleerd huichelaar." „De heer van Groenendaal in „Het leesgezelschap van Diepenbeek" is de type van een schijnheilige" „Wee u, gij schriftgeleerden en farizeën, gij geveinsden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.175.133.127.

debug info: 0.002 c