bedrog

als woordenboektrefwoord:

bedrog:
o. bedriegerij.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedrog (zn):
afzetterij, arglist, bedriegerij, begoocheling, flessentrekkerij, fopperij, fraude, knoeierij, leugen, list, misleiding, nep, ontrouw, oplichterij, oplichting, trucage, veinzerij, verlakkerij, voor-de-gek-houderij, zwendel

als synoniem van een ander trefwoord:

bedriegerij (zn) :
bedrieglijkheid, bedrog, fopperij, fraude, goochelarij, oplichterij, oplichting, slinksheid, verlakkerij, verneukerij, verschalking, zwendelarij
nep (zn) :
bedrog, fake, façade, imitatie, misleiding, namaak, namaaksel, schijn, show, vals, vervalsing, wassen neus
zwendel (zn) :
bedrog, flessentrekkerij, fraude, gesjoemel, knoeierij, oplichterij, oplichting, zwendelarij
oplichterij (zn) :
afzetterij, bedriegerij, bedrog, flessentrekkerij, fraude, oplichting, zwendel, zwendelarij
ontrouw (zn) :
afvallig, bedrog, deloyaal, infideel, onstandvastig, overspelig, trouweloos, zondigend
komediespel (zn) :
aanstellerij, bedrog, huichelarij, veinzerij, voor-de-gek-houderij
fraude (zn) :
bedrog, malversatie, oplichting, sluikhandel, smokkelarij, zwendel
oplichting (zn) :
bedriegerij, bedrog, flessentrekkerij, oplichterij, zwendel
komedie (zn) :
bedrog, huichelarij, veinzerij, voor-de-gek-houderij
knoeierij (zn) :
bedrog, truc, vuiligheid, zwendel

woordverbanden van ‘bedrog’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bedriegerij, bedrog

Bedriegerij — bedrog. Bedrog is eene enkele misleiding; bedriegerij eene aaneenschakeling van misleidingen, die als zoodanig altijd met voorbedachten rade geschiedt. Men zegt het bedrog, niet de bedriegerij, der zinnen. In zijne ongunstige opvatting is bedrog echter sterker dan bedriegerij, omdat eene reeks van misleidingen alleen dan mogelijk is, wanneer zij ieder op zich zelf geringe schade veroorzaken, en dus niet zoo spoedig worden opgemerkt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bedriegerij, bedrog

BEDRIEGERIJ, BEDROG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 226.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
bedrog plegen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.229.119.29.

debug info: 0.0026 c