jokken

als woordenboektrefwoord:

jokken:
(gejokt), schertsen; onwaarheid spreken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

jokken (ww) :
liegen, voorliegen
jokken (ww) :
schertsen

als synoniem van een ander trefwoord:

klikken (ww) :
doorslaan, jokken, uit de school klappen, verklappen, verklikken, verraden
liegen (ww) :
draaien, jokken
draaien (ww) :
jokken

woordverbanden van ‘jokken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

jokken, liegen

Jokken is eene verzachtende, liegen de gewone uitdrukking voor onwaarheid spreken. Jokken wordt alleen in de taal onder en tot kinderen gehoord. Overigens wordt het zelden gebruikt.

In vroolijken luim zich vermaken door aan anderen dwaasheden of grappen te zeggen. Schertsen zegt niets meer dan dit. Zegt men echter schertsen met iets, dan nadert het in beteekenis tot gekken met eene zaak d. i. eene zaak niet ernstig opvatten en dientengevolge er mede lachen of spotten; gekken met een persoon is gekheid maken met een persoon, hem op grappige wijze plagen of beetnemen; in sterksten zin: op minder onschuldige wijze den gek met hem steken of hem bespotten. Boerten en jokken onderstellen beide onschuldige scherts. Jokken drukt meer bepaald het spelende van het schertsen uit, terwijl boerten meer op de kluchtige wijze van onderhouden slaat. Terwijl in gekscheren nog de beteekenis ligt van boertend, schertsend met iemand spelen door hem te plagen, naderen den gek scheren en den gek steken geheel in beteekenis tot spotten.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 286:

jokken, liegen

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c