leugen

als woordenboektrefwoord:

leugen, logen:
v. (-s), met voordacht uitgesproken onwaarheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

leugen (zn):
kwakkel, logen, onwaarheid, pruts, verdichting, verdichtsel

als synoniem van een ander trefwoord:

bedrog (zn) :
afzetterij, arglist, bedriegerij, begoocheling, flessentrekkerij, fopperij, fraude, knoeierij, leugen, list, misleiding, nep, ontrouw, oplichterij, oplichting, trucage, veinzerij, verlakkerij, voor-de-gek-houderij, zwendel
verdichting (zn) :
fictie, leugen, mythologisering, verdichtsel, verzinsel
kwakkel (zn) :
leugen, praatje, verzinsel
pruts (zn) :
leugen

woordverbanden van ‘leugen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
leugen, onwaarheid

202. Leugen — onwaarheid. Iets, wat niet waar is.

Onwaarheid zegt in 't algemeen, dat iets niet is, zooals men beweert; er behoeft dus aan geen kwade bedoeling gedacht te worden: Hij zegt, dat Urk onbewoond is; maar dat is een onwaarheid. Leugen is een opzettelijke afwijking van de waarheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
logen, leugen, onwaarheid

LOGEN, LEUGEN, ONWAARHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 371.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

leugen
waarheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c