nep

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nep (zn) :
bedrog, fake, façade, imitatie, misleiding, namaak, namaaksel, schijn, show, vals, vervalsing, wassen neus
nep (zn) :
rommel, rotzooi, tinnef, troep
nep (bn) :
onecht, vervalst, vals

als synoniem van een ander trefwoord:

bedrog (zn) :
afzetterij, arglist, bedriegerij, begoocheling, flessentrekkerij, fopperij, fraude, knoeierij, leugen, list, misleiding, nep, ontrouw, oplichterij, oplichting, trucage, veinzerij, verlakkerij, voor-de-gek-houderij, zwendel
kunst (zn) :
fake, imitatie, na-aperij, namaak, namaaksel, nep, vervalsing
namaak (zn) :
imitatie, nabootsing, navolging, nep, pastiche
gemaakt (bn) :
aanstellerig, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, gekunsteld, gemaniëreerd, geposeerd, geveinsd, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nep, onecht, onnatuurlijk, opgeschroefd, plastic, precieus
vals (bn) :
fake, imitatie-, kunst-, nagemaakt, namaak-, nep, ondeugdelijk, onecht, ongeldig, postiche, pseudo-, schijnbaar, vervalst
fake (bn) :
nagemaakt, nep, vals

woordverbanden van ‘nep’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c