onecht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onecht (bn) :
gemaakt, overdreven, kunstmatig, onnatuurlijk, ongemeend, geveinsd, gekunsteld, voorgewend, onwaarachtig
onecht (bn) :
nagemaakt, vals, zogenaamd, denkbeeldig
onecht (bn) :
onwettig, illegitiem

als synoniem van een ander trefwoord:

gemaakt (bn) :
nep, plastic, gezwollen, kunstmatig, gezocht, aanstellerig, onnatuurlijk, geposeerd, hoogdravend, opgeschroefd, onecht, geaffecteerd, geveinsd, gekunsteld, precieus, gedwongen, bestudeerd, gemaniëreerd
gekunsteld (bn) :
gemaakt, gewild, gezwollen, kunstmatig, gezocht, geforceerd, onnatuurlijk, hoogdravend, onecht, geaffecteerd, artificieel, nepperig, gemaniëreerd, gedwongen, bestudeerd
vals (bn) :
schijnbaar, nep, nagemaakt, vervalst, ongeldig, onecht, fake, pseudo-, ondeugdelijk, namaak-, kunst-, imitatie-, postiche
zogenaamd (bn) :
onecht, vermeend, quasi, gewaand, would-be, voorgewend, voorgevende, verondersteld
voorgewend (bn) :
vals, zogenaamd, onecht, gefingeerd, geveinsd, ostensibel, gesimuleerd
kunstmatig (bn) :
nagemaakt, gemaakt, onnatuurlijk, synthetisch, onecht, artificieel
plastic (bn) :
gemaakt, onnatuurlijk, onecht, gekunsteld
illegitiem (bn) :
buitenechtelijk, onecht, onwettelijk
loos (bn) :
schijnbaar, vals, onecht, geveinsd
nep (bn) :
vervalst, vals, onecht

woordverbanden van ‘onecht’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onecht, vals

Valsch drukt uit, dat iets niet is, wat het schijnt, en waarvoor het wordt uitgegeven; onecht geeft alleen te kennen, dat het nagemaakt is of de vereischte zuiverheid mist. Valsch geld. Een valsch compliment. In een valsch daglicht plaatsen. Een valsche getuige. Onechte steenen. Een onechte breuk.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 33:

onecht, vals

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onecht
echt

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c