onecht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onecht (bn):
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend
onecht (bn):
denkbeeldig, nagemaakt, vals, zogenaamd
onecht (bn):
illegitiem, onwettig

als synoniem van een ander trefwoord:

gemaakt (bn) :
aanstellerig, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, gekunsteld, gemaniëreerd, geposeerd, geveinsd, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nep, onecht, onnatuurlijk, opgeschroefd, plastic, precieus
gekunsteld (bn) :
artificieel, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, geforceerd, gemaakt, gemaniëreerd, gewild, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nepperig, onecht, onnatuurlijk
vals (bn) :
fake, imitatie-, kunst-, nagemaakt, namaak-, nep, ondeugdelijk, onecht, ongeldig, postiche, pseudo-, schijnbaar, vervalst
zogenaamd (bn) :
gewaand, onecht, quasi, vermeend, verondersteld, voorgevende, voorgewend, would-be
voorgewend (bn) :
gesimuleerd, gefingeerd, geveinsd, onecht, ostensibel, vals, zogenaamd
kunstmatig (bn) :
artificieel, gemaakt, nagemaakt, onecht, onnatuurlijk, synthetisch
plastic (bn) :
gekunsteld, gemaakt, onecht, onnatuurlijk
illegitiem (bn) :
buitenechtelijk, onecht, onwettelijk
loos (bn) :
geveinsd, onecht, schijnbaar, vals
nep (bn) :
onecht, vervalst, vals

woordverbanden van ‘onecht’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
onecht, vals

Onecht — valsch. Valsch drukt uit, dat iets niet is, wat het schijnt, en waarvoor het wordt uitgegeven; onecht geeft alleen te kennen, dat het nagemaakt is of de vereischte zuiverheid mist. Valsch geld. Een valsch compliment. In een valsch daglicht plaatsen. Een valsche getuige. Onechte steenen. Een onechte breuk.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onecht, vals

ONECHT, VALSCH

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 33.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onecht
echt
zie ook:
onecht kind

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c