onecht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onecht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend
onecht (bn) :
denkbeeldig, nagemaakt, vals, zogenaamd
onecht (bn) :
illegitiem, onwettig

als synoniem van een ander trefwoord:

gemaakt (bn) :
aanstellerig, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, gekunsteld, gemaniëreerd, geposeerd, geveinsd, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nep, onecht, onnatuurlijk, opgeschroefd, plastic, precieus
gekunsteld (bn) :
artificieel, bestudeerd, geaffecteerd, gedwongen, geforceerd, gemaakt, gemaniëreerd, gewild, gezocht, gezwollen, hoogdravend, kunstmatig, nepperig, onecht, onnatuurlijk
vals (bn) :
fake, imitatie-, kunst-, nagemaakt, namaak-, nep, ondeugdelijk, onecht, ongeldig, postiche, pseudo-, schijnbaar, vervalst
zogenaamd (bn) :
gewaand, onecht, quasi, vermeend, verondersteld, voorgevende, voorgewend, would-be
voorgewend (bn) :
gesimuleerd, gefingeerd, geveinsd, onecht, ostensibel, vals, zogenaamd
kunstmatig (bn) :
artificieel, gemaakt, nagemaakt, onecht, onnatuurlijk, synthetisch
plastic (bn) :
gekunsteld, gemaakt, onecht, onnatuurlijk
illegitiem (bn) :
buitenechtelijk, onecht, onwettelijk
loos (bn) :
geveinsd, onecht, schijnbaar, vals
nep (bn) :
onecht, vervalst, vals

woordverbanden van ‘onecht’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

onecht, vals

Valsch drukt uit, dat iets niet is, wat het schijnt, en waarvoor het wordt uitgegeven; onecht geeft alleen te kennen, dat het nagemaakt is of de vereischte zuiverheid mist. Valsch geld. Een valsch compliment. In een valsch daglicht plaatsen. Een valsche getuige. Onechte steenen. Een onechte breuk.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 33:

onecht, vals

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onecht
echt

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c