onwaarachtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onecht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend
onoprecht (bn) :
deloyaal, gehuicheld, geveinsd, oneerlijk, onwaarachtig
onwaar (bn) :
onoprecht, onwaarachtig

woordverbanden van ‘onwaarachtig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onwaarachtig
waarachtig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c