voorgewend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorgewend (bn) :
vals, zogenaamd, onecht, gefingeerd, geveinsd, ostensibel, gesimuleerd

als synoniem van een ander trefwoord:

vals (bn) :
gemeen, onbetrouwbaar, smerig, geniepig, oneerlijk, kwaadaardig, gluiperig, sluw, leugenachtig, boosaardig, bedrieglijk, listig, huichelachtig, verraderlijk, geveinsd, slinks, trouweloos, punisch, dubbeltongig, gelogen, genieperig, voorgewend, perfide, arglistig
onecht (bn) :
gemaakt, overdreven, kunstmatig, onnatuurlijk, ongemeend, geveinsd, gekunsteld, voorgewend, onwaarachtig
gefingeerd (bn) :
bedacht, verzonnen, fictief, geveinsd, verdicht, voorgewend, gefantaseerd, aangenomen
zogenaamd (bn) :
onecht, vermeend, quasi, gewaand, would-be, voorgewend, voorgevende, verondersteld
geaffecteerd (bn) :
gemaakt, overdreven, bekakt, deftig, gekunsteld, precieus, voorgewend
gehuicheld (bn) :
onoprecht, geveinsd, voorgewend

woordverbanden van ‘voorgewend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0051 c