voorgewend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

voorgewend (bn) :
gesimuleerd, gefingeerd, geveinsd, onecht, ostensibel, vals, zogenaamd

als synoniem van een ander trefwoord:

vals (bn) :
arglistig, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig, listig, onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend
onecht (bn) :
gekunsteld, gemaakt, geveinsd, kunstmatig, ongemeend, onnatuurlijk, onwaarachtig, overdreven, voorgewend
gefingeerd (bn) :
aangenomen, bedacht, fictief, gefantaseerd, geveinsd, verdicht, verzonnen, voorgewend
zogenaamd (bn) :
gewaand, onecht, quasi, vermeend, verondersteld, voorgevende, voorgewend, would-be
geaffecteerd (bn) :
bekakt, deftig, gekunsteld, gemaakt, overdreven, precieus, voorgewend
gehuicheld (bn) :
geveinsd, onoprecht, voorgewend

woordverbanden van ‘voorgewend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c