bedacht

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bedacht (bn):
eropuit, van plan, voornemens
bedacht (bn):
voorbereid

als synoniem van een ander trefwoord:

fictief (bn) :
aangenomen, bedacht, denkbeeldig, gefingeerd, hypothetisch, imaginair, onwerkelijk, verdicht, verzonnen
gefingeerd (bn) :
aangenomen, bedacht, fictief, gefantaseerd, geveinsd, verdicht, verzonnen, voorgewend
uit (bn) :
bedacht, op zoek naar

woordverbanden van ‘bedacht’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c