schertsen

als woordenboektrefwoord:

schertsen:
(geschertst), boerten, kortswijlen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

spotten (ww) :
gekscheren, honen, lasteren, leuren, scheren, schertsen, schimpen, smalen
gekscheren (ww) :
badineren, dollen, railleren, schertsen, spotten
scheren (ww) :
bespotten, schertsen, spotten
jokken (ww) :
schertsen

woordverbanden van ‘schertsen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

dollen:
schertsen, stoeien
gekscheren:
schertsen
jokken:
schertsen
mallen:
schertsen
schertsen:
gekscheren, boerten, jokken, mallen, dollen, spotten
spotten:
schimpen, smalen, honen, sollen, sullen, schertsen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In vroolijken luim zich vermaken door aan anderen dwaasheden of grappen te zeggen. Schertsen zegt niets meer dan dit. Zegt men echter schertsen met iets, dan nadert het in beteekenis tot gekken met eene zaak d. i. eene zaak niet ernstig opvatten en dientengevolge er mede lachen of spotten; gekken met een persoon is gekheid maken met een persoon, hem op grappige wijze plagen of beetnemen; in sterksten zin: op minder onschuldige wijze den gek met hem steken of hem bespotten. Boerten en jokken onderstellen beide onschuldige scherts. Jokken drukt meer bepaald het spelende van het schertsen uit, terwijl boerten meer op de kluchtige wijze van onderhouden slaat. Terwijl in gekscheren nog de beteekenis ligt van boertend, schertsend met iemand spelen door hem te plagen, naderen den gek scheren en den gek steken geheel in beteekenis tot spotten.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c