gekheid maken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

In vroolijken luim zich vermaken door aan anderen dwaasheden of grappen te zeggen. Schertsen zegt niets meer dan dit. Zegt men echter schertsen met iets, dan nadert het in beteekenis tot gekken met eene zaak d. i. eene zaak niet ernstig opvatten en dientengevolge er mede lachen of spotten; gekken met een persoon is gekheid maken met een persoon, hem op grappige wijze plagen of beetnemen; in sterksten zin: op minder onschuldige wijze den gek met hem steken of hem bespotten. Boerten en jokken onderstellen beide onschuldige scherts. Jokken drukt meer bepaald het spelende van het schertsen uit, terwijl boerten meer op de kluchtige wijze van onderhouden slaat. Terwijl in gekscheren nog de beteekenis ligt van boertend, schertsend met iemand spelen door hem te plagen, naderen den gek scheren en den gek steken geheel in beteekenis tot spotten.

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0292 nc