gekheid maken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
schertsen, boerten, de gek steken, gekheid maken, gekken, gekscheren, jokken

Schertsen — boerten — den gek steken — gekheid maken — gekken — gekscheren — jokken. In vroolijken luim zich vermaken door aan anderen dwaasheden of grappen te zeggen. Schertsen zegt niets meer dan dit. Zegt men echter schertsen met iets, dan nadert het in beteekenis tot gekken met eene zaak d. i. eene zaak niet ernstig opvatten en dientengevolge er mede lachen of spotten; gekken met een persoon is gekheid maken met een persoon, hem op grappige wijze plagen of beetnemen; in sterksten zin: op minder onschuldige wijze den gek met hem steken of hem bespotten. Boerten en jokken onderstellen beide onschuldige scherts. Jokken drukt meer bepaald het spelende van het schertsen uit, terwijl boerten meer op de kluchtige wijze van onderhouden slaat. Terwijl in gekscheren nog de beteekenis ligt van boertend, schertsend met iemand spelen door hem te plagen, naderen den gek scheren en den gek steken geheel in beteekenis tot spotten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
gekheid, maken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.207.240.230.

debug info: 0.0018 c