slordigheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

slordigheid (zn) :
haveloosheid, onachtzaamheid, onnetheid, onordelijkheid, onverzorgdheid, slonzigheid
slordigheid (zn) :
nalatigheid, nonchalance, onachtzaamheid

als synoniem van een ander trefwoord:

onachtzaamheid (zn) :
achteloosheid, nalatigheid, nonchalance, onoplettendheid, onverschilligheid, slordigheid
omissie (zn) :
nalatigheid, onvoorzichtigheid, onzorgvuldigheid, slordigheid, veronachtzaming, verzuim
achteloosheid (zn) :
nalatigheid, nonchalance, onachtzaamheid, onoplettendheid, slordigheid, zorgeloosheid
nalatigheid (zn) :
slordigheid

woordverbanden van ‘slordigheid’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

geknoei:
slordigheid, bedrog

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

slordigheid
netheid

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0055 c