verzuim

als woordenboektrefwoord:

verzuim:
o. (-en), niet komen ; veronachtzaming.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verzuim (zn):
afwezigheid, feil, nalatigheid, omissie, weglating

als synoniem van een ander trefwoord:

nalatigheid (zn) :
achteloosheid, laksheid, negligentie, nonchalance, omissie, onachtzaamheid, vergetelheid, verzuim, zorgeloosheid
omissie (zn) :
nalatigheid, onvoorzichtigheid, onzorgvuldigheid, slordigheid, verontachtzaming, verzuim
afwezigheid (zn) :
absenteïsme, absentie, forfait, ontbreken, ontstentenis, verstek, verzuim

woordverbanden van ‘verzuim’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verzuim
presentie

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c