forfait

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

forfait (zn) :
afwezigheid, verstek
forfait (zn) :
misdaad, misdrijf
forfait (zn) :
aannemingssom
forfait (bw) :
ineens, voetstoots

als synoniem van een ander trefwoord:

afwezigheid (zn) :
absenteïsme, absentie, forfait, ontbreken, ontstentenis, verstek, verzuim

woordverbanden van ‘forfait’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0101 c