ontbreken

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ontbreken (ww) :
falen, mangelen, mankeren, missen, schorten

als synoniem van een ander trefwoord:

mankeren (ww) :
missen, ontbreken, tekortkomen
missen (ww) :
mankeren, ontbreken, schorten
schorten (ww) :
haperen, mankeren, ontbreken
schelen (ww) :
missen, ontbreken
falen (ww) :
ontbreken
mangelen (ww) :
ontbreken
tekort (zn) :
behoefte, deficiëntie, deprivatie, gebrek, gemis, kort, manco, ontbreken, ontoereikendheid, schaarste, tekortkoming
gemis (zn) :
afwezigheid, behoefte, deprivatie, mangel, nood, ontbering, ontbreken, schaarste, tekort
afwezigheid (zn) :
absenteïsme, absentie, forfait, ontbreken, ontstentenis, verstek, verzuim

woordverbanden van ‘ontbreken’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 166:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c