kort

als woordenboektrefwoord:

kort:
bn. (-er, -st), niet lang ; beknopt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kort (bn) :
kortom, om kort te gaan, beknopt, bondig, samengevat, in het kort
kort (bn) :
kortaf, bits, vinnig, bars
kort (bn) :
klein, gedrongen
kort (bw) :
eventjes, kortstondig, een ogenblik lang, een moment lang, korte tijd
kort (bw) :
vluchtig, even, gering, summier

als synoniem van een ander trefwoord:

klein (bn) :
bescheiden, onbelangrijk, beperkt, dun, kort, onbeduidend, miezerig, gering, nietig, onbetekenend, onaanzienlijk, pietepeuterig, prullerig, schamel, popperig, summier, peuterig, pover, petieterig, luttel, pieterig
kortaf (bn) :
geprikkeld, geërgerd, kort, onvriendelijk, stug, bits, vinnig, bruusk, korzelig, bars
kortstondig (bn) :
voorbijgaand, vluchtig, momenteel, kort, ogenblikkelijk, vergankelijk, efemeer
beknopt (bn) :
verkort, compact, kort, gedrongen, bondig, summier, concies
vluchtig (bn) :
haastig, los, kort, snel, oppervlakkig, terloops
even (bw) :
eventjes, kort, een tijdje, een ogenblik lang, een momentje, een moment lang, effe
kortom (bw) :
kort, om kort te gaan, in het kort
eventjes (bw) :
kort, een tijdje, effe
tekort (zn) :
kort, ontbreken, gebrek, tekortkoming, behoefte, schaarste, gemis, deficiëntie, manco, deprivatie, ontoereikendheid

woordverbanden van ‘kort’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Van eene rede of een geschrift, dat niet gerekt of vervelend is. Kort zegt alleen, dat iets niet lang is; beknopt, dat men in een klein bestek het voornaamste, wat er over eene zaak te zeggen valt, bijeengebracht heeft: een beknopt relaas ran iets geven; bondig dat een betoog of een gezegde kracht aan kortheid paart. Kort en bondig d. i. in weinig woorden, maar duidelijk.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 262:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kort
diepgaand, grondig, intensief, lang, radicaal, uitgebreid, uitvoerig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c