kort

als woordenboektrefwoord:

kort:
bn. (-er, -st), niet lang ; beknopt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kort (bn) :
beknopt, bondig, in het kort, kortom, om kort te gaan, samengevat
kort (bn) :
bars, bits, kortaf, vinnig
kort (bn) :
gedrongen, klein
kort (bw) :
eventjes, korte tijd, kortstondig, een moment lang, een ogenblik lang
kort (bw) :
even, gering, summier, vluchtig

als synoniem van een ander trefwoord:

klein (bn) :
beperkt, bescheiden, dun, gering, kort, luttel, miezerig, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig, peuterig, pietepeuterig, pieterig, popperig, pover, prullerig, schamel, summier
kortaf (bn) :
bars, bits, bruusk, geërgerd, geprikkeld, kort, korzelig, onvriendelijk, stug, vinnig
beknopt (bn) :
bondig, compact, concies, gedrongen, kort, summier, verkort
vluchtig (bn) :
haastig, kort, los, oppervlakkig, snel, terloops
even (bw) :
een moment lang, een momentje, een ogenblik lang, een tijdje, effe, eventjes, kort
kortstondig (bw) :
efemeer, kort, momenteel, ogenblikkelijk, vergankelijk, vluchtig, voorbijgaand
kortom (bw) :
in het kort, kort, om kort te gaan
eventjes (bw) :
een tijdje, effe, kort
tekort (zn) :
behoefte, deficiëntie, deprivatie, gebrek, gemis, kort, manco, ontbreken, ontoereikendheid, schaarste, tekortkoming

woordverbanden van ‘kort’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Van eene rede of een geschrift, dat niet gerekt of vervelend is. Kort zegt alleen, dat iets niet lang is; beknopt, dat men in een klein bestek het voornaamste, wat er over eene zaak te zeggen valt, bijeengebracht heeft: een beknopt relaas ran iets geven; bondig dat een betoog of een gezegde kracht aan kortheid paart. Kort en bondig d. i. in weinig woorden, maar duidelijk.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 262:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kort
diepgaand, grondig, intensief, lang, radicaal, uitgebreid, uitvoerig

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c