onbelangrijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbelangrijk (bn) :
armzalig, beuzelachtig, gering, niet van belang, onaanzienlijk, onbeduidend, onbenullig, onbetekenend, prutserig, triviaal

als synoniem van een ander trefwoord:

onbeduidend (bn) :
bescheiden, beuzelachtig, futiel, gering, ijdel, irrelevant, klein, lullig, miniem, nestig, nietig, nietsbetekenend, nietswaardig, nietszeggend, onaanzienlijk, onbelangrijk, onbenullig, onbetekenend, onnozel, snert, weinigzeggend
klein (bn) :
beperkt, bescheiden, dun, gering, kort, luttel, miezerig, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig, peuterig, pietepeuterig, pieterig, popperig, pover, prullerig, schamel, summier
beuzelachtig (bn) :
flauw, futiel, ijdel, keutelachtig, nietig, nietszeggend, nutteloos, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, vergeefs, waardeloos
onbetekenend (bn) :
beuzelachtig, gering, gewoon, middelmatig, nietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, ondermaats
ondergeschikt (bn) :
bijkomend, bijkomstig, inferieur, minder, onbelangrijk, oninteressant, secundair, van ondergeschikt belang
gering (bn) :
klein, luttel, mager, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, pover, schamel, summier
bijkomstig (bn) :
accessoir, bijbehorend, bijkomend, incidenteel, neven-, onbelangrijk, ondergeschikt, toevallig
onaanzienlijk (bn) :
gering, klein, miniem, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig
onbenullig (bn) :
banaal, kinderachtig, onbeduidend, onbelangrijk, onzinnig
marginaal (bn) :
bijkomstig, gering, onbelangrijk, ondergeschikt
prutserig (bn) :
onbelangrijk, petieterig, waardeloos
onaanzienlijk (bn) :
nietig, onbelangrijk
minder (bn) :
onbelangrijk

woordverbanden van ‘onbelangrijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbelangrijk
belangrijk, beslissend, gewichtig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0052 c