onbelangrijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbelangrijk (bn) :
niet van belang, armzalig, onbenullig, onbeduidend, gering, onbetekenend, prutserig, onaanzienlijk, triviaal, beuzelachtig

als synoniem van een ander trefwoord:

onbeduidend (bn) :
onbelangrijk, lullig, bescheiden, klein, snert, ijdel, onnozel, nietszeggend, onbenullig, gering, nietig, irrelevant, onbetekenend, onaanzienlijk, miniem, futiel, nietswaardig, weinigzeggend, beuzelachtig, nietsbetekenend, nestig
klein (bn) :
bescheiden, onbelangrijk, beperkt, dun, kort, onbeduidend, miezerig, gering, nietig, onbetekenend, onaanzienlijk, pietepeuterig, prullerig, schamel, popperig, summier, peuterig, pover, petieterig, luttel, pieterig
beuzelachtig (bn) :
nutteloos, onbelangrijk, waardeloos, flauw, ijdel, vergeefs, nietszeggend, onbeduidend, nietig, onbetekenend, futiel, keutelachtig
onbetekenend (bn) :
onbelangrijk, gewoon, middelmatig, ondermaats, onbeduidend, gering, nietig, onaanzienlijk, nietsbetekenend, beuzelachtig
ondergeschikt (bn) :
onbelangrijk, van ondergeschikt belang, bijkomstig, bijkomend, minder, secundair, inferieur, oninteressant
gering (bn) :
onbelangrijk, klein, mager, onbeduidend, onbetekenend, onaanzienlijk, schamel, summier, pover, luttel
bijkomstig (bn) :
onbelangrijk, toevallig, ondergeschikt, bijkomend, bijbehorend, incidenteel, accessoir, neven-
onaanzienlijk (bn) :
onbelangrijk, klein, gering, onbetekenend, miniem, petieterig
onbenullig (bn) :
onbelangrijk, kinderachtig, onzinnig, onbeduidend, banaal
marginaal (bn) :
onbelangrijk, ondergeschikt, bijkomstig, gering
prutserig (bn) :
onbelangrijk, waardeloos, petieterig
onaanzienlijk (bn) :
onbelangrijk, nietig
minder (bn) :
onbelangrijk

woordverbanden van ‘onbelangrijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbelangrijk
belangrijk, beslissend, gewichtig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c