ondergeschikt

als woordenboektrefwoord:

ondergeschikt:
bn. (-er, -st), afhankelijk ; laag in rang ; van ondergeschikt belang, van minder belang.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondergeschikt (bn) :
bijkomend, bijkomstig, inferieur, minder, onbelangrijk, oninteressant, secundair, van ondergeschikt belang
ondergeschikt (bn) :
afhankelijk, dienstbaar, gesubordineerd, onderdanig, onderhorig, onderworpen, subaltern

als synoniem van een ander trefwoord:

onderworpen (bn) :
berustend, deemoedig, dociel, gedwee, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, lijdzaam, meegaand, onderdanig, ondergeschikt, ootmoedig, serviel, slaafs, volgzaam, willig
bijkomstig (bn) :
accessoir, bijbehorend, bijkomend, incidenteel, neven-, onbelangrijk, ondergeschikt, toevallig
inferieur (bn) :
gering, lager, minder, minderwaardig, ondergeschikt, ondermaats, ondeugdelijk, slecht
marginaal (bn) :
bijkomstig, gering, onbelangrijk, ondergeschikt
secundair (bn) :
bijkomend, ondergeschikt, secondair
incidenteel (bn) :
bijkomstig, ondergeschikt
dienstbaar (bn) :
ondergeschikt
onderdanig (bn) :
ondergeschikt

woordverbanden van ‘ondergeschikt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondergeschikt
belangrijk, cruciaal, gewichtig, kardinaal, relevant, voornaam

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c