gedwee

als woordenboektrefwoord:

gedwee:
bn. (-ër, -st), buigzaam ; onderworpen ; zachtzinnig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gedwee (bn) :
deemoedig, dociel, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, handelbaar, inschikkelijk, koest, mak, meegaand, murw, nederig, onderdanig, onderworpen, ootmoedig, slaafs, tam, volgzaam, willig

als synoniem van een ander trefwoord:

onderworpen (bn) :
berustend, deemoedig, dociel, gedwee, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, lijdzaam, meegaand, onderdanig, ondergeschikt, ootmoedig, serviel, slaafs, volgzaam, willig
volgzaam (bn) :
braaf, dociel, gedwee, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, handelbaar, inschikkelijk, mak, meegaand, schaapachtig, verduldig, willig
meegaand (bn) :
buigzaam, dociel, gedwee, gezeglijk, handelbaar, indulgent, inschikkelijk, plooibaar, soepel, toegeeflijk, toegevend, volgzaam
handelbaar (bn) :
coulant, gedwee, gewillig, gezeglijk, handzaam, inschikkelijk, mak, meegaand, onderworpen, tam, volgzaam
gezeglijk (bn) :
gedwee, gehoorzaam, gemakkelijk, handelbaar, inschikkelijk, meegaand, onderworpen, volgzaam
gewillig (bn) :
buigzaam, dociel, gedwee, gehoorzaam, gezeglijk, meegaand, onderworpen, verduldig, volgzaam
plooibaar (bn) :
buigzaam, flexibel, gedwee, gewillig, inschikkelijk, meegaand, soepel, willig
flexibel (bn) :
buigzaam, elastisch, gedwee, lenig, makkelijk, meegaand, soepel, toegeeflijk
buigzaam (bn) :
flexibel, gedwee, gewillig, lenig, meegaand, plooibaar, soepel, toegeeflijk
gehoorzaam (bn) :
braaf, gedwee, gewillig, gezeglijk, onderdanig, onderworpen, volgzaam, zoet
buigzaam (bn) :
flexibel, gedwee, gesmijdig, inschikkelijk, plooibaar, smijdig, soepel
onderdanig (bn) :
gedwee, nederig, onderworpen, ootmoedig, serviel, slaafs
tam (bn) :
gedwee, getemd, gewillig, handelbaar, mak, meegaand
mak (bn) :
gedwee, getemd, handelbaar, tam
nederig (bn) :
deemoedig, gedwee, onderdanig
handzaam (bn) :
gedwee, handelbaar, handig
murw (bn) :
gedwee, uitgeteld
kneedbaar (bn) :
buigzaam, gedwee

woordverbanden van ‘gedwee’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden duiden aan, dat men de eigenschap bezit van zich gemakkelijk naar den wil van anderen te voegen. De meegaande, de volgzame laten zich gemakkelijk leiden, daar zij gemakkelijk gehoor geven aan een wenk of raad van anderen; die eene groote mate van onderworpenheid en volgzaamheid heeft noemt men gedwee; de gehoorzame hoort naar het bevel van anderen en volgt dit op; bij de beide eersten is het een eigenschap van het karakter, bij den laatste een gevolg van redeneering en plichtsbesef De inschikkelijke en de toegefelijke staan niet zoo sterk op hun recht of zoo vast op hun stuk, dat zij niet van tijd tot tijd eene concessie weten te doen in het belang der harmonie. Die inschikkelijk is geeft zijn recht gaarne op ter wille van anderen; die toe geeflijk is vergeeft bovendien gemakkelijk eene verkorting van zijn recht. Zoet voor gehoorzaam, rustig, inschikkelijk wordt alleen van kleine kinderen gezegd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 363:

lenig, buigzaam, gedwee

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 43:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c