getemd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

tam (bn) :
gedwee, getemd, gewillig, handelbaar, mak, meegaand
mak (bn) :
gedwee, getemd, handelbaar, tam

woordverbanden van ‘getemd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

tam:
getemd, mak

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
getemd, tam, mak

Getemd — tam — mak. Tam is het dier, dat rustig met den mensch leeft en hem nuttig is. Getemd is het wilde dier, dat de mensch heeft weten te temmen. Mak is het dier in zooverre het aan den mensch gehecht is, en gedwee doet wat deze wil. Temmen heet een dier dwingen zijn woesten aard af te leggen, zich voor den menschelijken wil te buigen; tam maken het zoo onder bedwang brengen, dat het als een huisdier wordt. Temmen wordt ook figuurlijk gebezigd. Zijne lusten, driften, hartstochten temmen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

getemd
ongetemd
zie ook:
temen, temmen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c