gewillig

als woordenboektrefwoord:

gewillig:
bn. bw. (-er, -st), van goede wil; gezeglijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gewillig (bn) :
buigzaam, dociel, gedwee, gehoorzaam, gezeglijk, meegaand, onderworpen, verduldig, volgzaam
gewillig (bn) :
bereid, bereidwillig, gemakkelijk, goedwillig, vrijwillig, willig
gewillig (bw) :
gaarne, goedschiks, graag, van harte

als synoniem van een ander trefwoord:

gedwee (bn) :
deemoedig, dociel, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, handelbaar, inschikkelijk, koest, mak, meegaand, murw, nederig, onderdanig, onderworpen, ootmoedig, slaafs, tam, volgzaam, willig
onderworpen (bn) :
berustend, deemoedig, dociel, gedwee, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, lijdzaam, meegaand, onderdanig, ondergeschikt, ootmoedig, serviel, slaafs, volgzaam, willig
volgzaam (bn) :
braaf, dociel, gedwee, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, handelbaar, inschikkelijk, mak, meegaand, schaapachtig, verduldig, willig
gemakkelijk (bn) :
coulant, gauw tevreden, gewillig, geredelijk, gezeglijk, inschikkelijk, luchtig, meegaand, soepel, volgzaam
handelbaar (bn) :
coulant, gedwee, gewillig, gezeglijk, handzaam, inschikkelijk, mak, meegaand, onderworpen, tam, volgzaam
bereidwillig (bn) :
bereidwilligheid, gedienstig, geredelijk, gewillig, goedwillig, hulpvaardig, toeschietelijk
plooibaar (bn) :
buigzaam, flexibel, gedwee, gewillig, inschikkelijk, meegaand, soepel, willig
buigzaam (bn) :
flexibel, gedwee, gewillig, lenig, meegaand, plooibaar, soepel, toegeeflijk
gehoorzaam (bn) :
braaf, gedwee, gewillig, gezeglijk, onderdanig, onderworpen, volgzaam, zoet
permissief (bn) :
gewillig, inschikkelijk, meegaand, plooibaar, soepel
tam (bn) :
gedwee, getemd, gewillig, handelbaar, mak, meegaand
bereid (bn) :
genegen, geneigd, gereed, gewillig, paraat
goedwillig (bn) :
bereidwillig, gewillig, goedschiks
gaarne (bw) :
gewillig, graag, met genoegen
goedschiks (bw) :
gaarne, gewillig, goedwillig

woordverbanden van ‘gewillig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Gewillig zegt, dat iets met den wil van den werker geschiedt. Bereidwillig, gaarne en graag voegen daar een bijbegrip aan toe: het eerste van zonder tegenstreven; het tweede van lust en ingenomenheid; het derde van verlangen. Gaarne ziet op het genoegen, dat de handeling vergezelt, graag behoort meer tot de gemeenzame taal, het drukt uit dat men met min of meer sterke begeerte er naar verlangt. Eene vrijwillige verkooping. Hij nam de taak gewillig op zich. Een scholier heeft gaarne (graag) vacantie.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 183:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gewillig
ongewillig, onwillig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c