berustend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

berustend (bn):
gelaten, geresigneerd, getroost, lijdzaam, verduldig
berustend (bn):
gelaten

als synoniem van een ander trefwoord:

kalm (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, bezadigd, flegmatiek, gematigd, gemodereerd, koel, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onbewogen, onverstoorbaar, onverstoord, rustig, sereen, stil, vredig, vreedzaam
onderworpen (bn) :
berustend, deemoedig, dociel, gedwee, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, lijdzaam, meegaand, onderdanig, ondergeschikt, ootmoedig, serviel, slaafs, volgzaam, willig
lijdzaam (bn) :
berustend, geduldig, gelaten, lankmoedig, lijdelijk, onderworpen, passief, verduldig
gelaten (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, kalm, lijdelijk, lijdzaam, onbewogen, rustig
passief (bn) :
berustend, gelaten, lankmoedig, lijdelijk, lijdend, lijdzaam, werkeloos
geduldig (bn) :
berustend, kalm, lijdelijk, lijdzaam, rustig
rustig (bn) :
berustend, onbezwaard, ongemoeid

woordverbanden van ‘berustend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c