vreedzaam

als woordenboektrefwoord:

vreedzaam:
bn. bw. (...zamer, -st), vredelievend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vreedzaam (bn) :
kalm, ongestoord, rustig, sereen, stil, vredig
vreedzaam (bn) :
toegevend, vredelievend, vredesgezind

als synoniem van een ander trefwoord:

kalm (bn) :
bedaard, beheerst, berustend, bezadigd, flegmatiek, gematigd, gemodereerd, koel, koelbloedig, nuchter, onaandoenlijk, onbewogen, onverstoorbaar, onverstoord, rustig, sereen, stil, vredig, vreedzaam
rustig (bn) :
bedaard, beheerst, bezadigd, cool, gedeisd, gerust, kalm, kalmpjes, onbewogen, ongestoord, profijtelijk, profijtig, senang, statisch, stil, vredig, vreedzaam
onbewogen (bn) :
bedaard, effen, flegmatiek, kalm, onaandoenlijk, ongeroerd, ongestoord, onverstoorbaar, onverstoord, roerloos, rustig, strak, vreedzaam
sereen (bn) :
bedaard, bezadigd, kalm, onberoerd, rustig, vredig, vreedzaam
vredig (bn) :
kalm, ongestoord, rustig, sereen, stil, vreedzaam
vredelievend (bn) :
pacifistisch, vreedzaam

woordverbanden van ‘vreedzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

verdraagzaam, vreedzaam

Bereid of geneigd om vrede te houden.

Vreedzaam zegt, dat dit geschiedt door zich kalm te houden, geen aanstoot te geven; verder ook: kalm (een vreedzaam leven); verdraagzaam heeft de bijgedachte, dat men vrede houdt, door de meening van anderen te eerbiedigen.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vreedzaam
onvreedzaam

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c