vreedzaam

als woordenboektrefwoord:

vreedzaam:
bn. bw. (...zamer, -st), vredelievend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vreedzaam (bn) :
kalm, rustig, stil, ongestoord, vredig, sereen
vreedzaam (bn) :
vredelievend, toegevend, vredesgezind

als synoniem van een ander trefwoord:

kalm (bn) :
rustig, onbewogen, koel, gematigd, koelbloedig, stil, nuchter, onverstoorbaar, vredig, berustend, beheerst, vreedzaam, bedaard, sereen, onaandoenlijk, bezadigd, flegmatiek, gemodereerd, onverstoord
rustig (bn) :
kalm, onbewogen, gerust, stil, ongestoord, vredig, statisch, beheerst, vreedzaam, kalmpjes, gedeisd, bedaard, cool, profijtelijk, bezadigd, senang, profijtig
onbewogen (bn) :
kalm, rustig, strak, ongestoord, roerloos, onverstoorbaar, vreedzaam, bedaard, ongeroerd, effen, onaandoenlijk, flegmatiek, onverstoord
sereen (bn) :
kalm, rustig, vredig, onberoerd, vreedzaam, bedaard, bezadigd
vredig (bn) :
kalm, rustig, stil, ongestoord, vreedzaam, sereen
vredelievend (bn) :
vreedzaam, pacifistisch

woordverbanden van ‘vreedzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

verdraagzaam, vreedzaam

Bereid of geneigd om vrede te houden.

Vreedzaam zegt, dat dit geschiedt door zich kalm te houden, geen aanstoot te geven; verder ook: kalm (een vreedzaam leven); verdraagzaam heeft de bijgedachte, dat men vrede houdt, door de meening van anderen te eerbiedigen.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vreedzaam
onvreedzaam

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c