statisch

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

statisch (bn) :
onveranderlijk, stilstaand, passief, immobiel
statisch (bn) :
rustig, gelijkblijvend, adynamisch

als synoniem van een ander trefwoord:

rustig (bn) :
kalm, onbewogen, gerust, stil, ongestoord, vredig, statisch, beheerst, vreedzaam, kalmpjes, gedeisd, bedaard, cool, profijtelijk, bezadigd, senang, profijtig
rustend (bn) :
liggend, statisch

woordverbanden van ‘statisch’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

statisch
dynamisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c