statisch

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

statisch (bn) :
immobiel, onveranderlijk, passief, stilstaand
statisch (bn) :
adynamisch, gelijkblijvend, rustig

als synoniem van een ander trefwoord:

rustig (bn) :
bedaard, beheerst, bezadigd, cool, gedeisd, gerust, kalm, kalmpjes, onbewogen, ongestoord, profijtelijk, profijtig, senang, statisch, stil, vredig, vreedzaam
rustend (bn) :
liggend, statisch

woordverbanden van ‘statisch’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

statisch
dynamisch

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c