vredelievend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vredelievend (bn) :
irenisch, vredestichtend
vredelievend (bn) :
pacifistisch, vreedzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

vreedzaam (bn) :
toegevend, vredelievend, vredesgezind

woordverbanden van ‘vredelievend’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vredelievend
krijgshaftig, oorlogszuchtig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c