oorlogszuchtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oorlogszuchtig (bn):
krijgszuchtig, strijdlustig

als synoniem van een ander trefwoord:

strijdlustig (bn) :
agressief, fanatiek, krijgszuchtig, militant, onvreedzaam, oorlogszuchtig, twistziek
krijgshaftig (bn) :
dapper, martiaal, oorlogszuchtig, slagvaardig

woordverbanden van ‘oorlogszuchtig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

oorlogszuchtig
vredelievend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c