oorlogszuchtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oorlogszuchtig (bn) :
strijdlustig, krijgszuchtig

als synoniem van een ander trefwoord:

strijdlustig (bn) :
fanatiek, agressief, militant, twistziek, oorlogszuchtig, onvreedzaam, krijgszuchtig
krijgshaftig (bn) :
dapper, slagvaardig, oorlogszuchtig, martiaal

woordverbanden van ‘oorlogszuchtig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

oorlogszuchtig
vredelievend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c