lijdzaam

als woordenboektrefwoord:

lijdzaam:
bn. (...zamer, -st), geduldig, goedaardig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lijdzaam (bn) :
geduldig, gelaten, onderworpen, passief, berustend, lankmoedig, lijdelijk, verduldig

als synoniem van een ander trefwoord:

onderworpen (bn) :
volgzaam, gehoorzaam, ondergeschikt, onderdanig, berustend, gewillig, meegaand, lijdzaam, slaafs, gedwee, willig, gezeglijk, ootmoedig, deemoedig, dociel, serviel
lankmoedig (bn) :
geduldig, tolerant, toegevend, verdraagzaam, barmhartig, edelmoedig, lijdzaam, goedertieren, indulgent, verduldig
gelaten (bn) :
kalm, rustig, onbewogen, berustend, beheerst, bedaard, lijdzaam, lijdelijk
passief (bn) :
gelaten, lijdend, berustend, werkeloos, lijdzaam, lankmoedig, lijdelijk
berustend (bn) :
gelaten, getroost, lijdzaam, geresigneerd, verduldig
geduldig (bn) :
kalm, rustig, berustend, lijdzaam, lijdelijk
lijdelijk (bn) :
geduldig, gelaten, lijdzaam

woordverbanden van ‘lijdzaam’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

lijdzaam, lijdelijk

Niet op verzet bedacht.

Lijdzaam beteekent geduldig, gelaten in het leed berustend, of kalm en bedaard volhardend bij het volbrengen van een moeilijke taak. Met groote lijdzaamheid verdroeg hij de pijnen.

Lijdelijk wil zeggen, dat men geen tegenstand biedt, of bij zekere gebeurtenis werkeloos blijft. Hoe hij die beleediging zoo lijdelijk kon aanhooren, begrijp ik niet. Hij bleef bij dat afschuwelijk tooneel een lijdelijk toeschouwer.

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c