lijdzaamheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lijdzaamheid (zn) :
berusting, geduld, gelatenheid, lankmoedigheid, onderworpenheid

als synoniem van een ander trefwoord:

berusting (zn) :
gelatenheid, lijdzaamheid, moedeloosheid, onderwerping, onderworpenheid, overgave, resignatie
gelatenheid (zn) :
bedaardheid, berusting, geresigneerdheid, lijdzaamheid, resignatie
geduld (zn) :
berusting, kalmte, lijdzaamheid
passiviteit (bn) :
apathie, lijdzaamheid

woordverbanden van ‘lijdzaamheid’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geduld, lijdzaamheid

Eigenschappen, die ons het leed, dat ons aangedaan wordt, of het lijden, dat ons overkomt, stil doen dragen. Geduld heeft behalve de beteekenis van lijdzaamheid (kalme berusting in het verduren van rampen, ziekte, leed, enz.) ook die van kalme, bedaarde volharding in het wachten op iets, of in het volbrengen eener langdurige, en min of meer onaangename taak.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c