geduld

als woordenboektrefwoord:

geduld:
o. kalme berusting.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geduld (zn) :
berusting, kalmte, lijdzaamheid

als synoniem van een ander trefwoord:

lijdzaamheid (zn) :
berusting, geduld, gelatenheid, lankmoedigheid, onderworpenheid
verdraagzaamheid (zn) :
geduld, lankmoedigheid, tolerantie, toegevendheid

woordverbanden van ‘geduld’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

geduld, lijdzaamheid

Eigenschappen, die ons het leed, dat ons aangedaan wordt, of het lijden, dat ons overkomt, stil doen dragen. Geduld heeft behalve de beteekenis van lijdzaamheid (kalme berusting in het verduren van rampen, ziekte, leed, enz.) ook die van kalme, bedaarde volharding in het wachten op iets, of in het volbrengen eener langdurige, en min of meer onaangename taak.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geduld
ongeduld

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c