verduldig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

volgzaam (bn) :
braaf, dociel, gedwee, gehoorzaam, gewillig, gezeglijk, handelbaar, inschikkelijk, mak, meegaand, schaapachtig, verduldig, willig
lankmoedig (bn) :
barmhartig, edelmoedig, geduldig, goedertieren, indulgent, lijdzaam, toegevend, tolerant, verdraagzaam, verduldig
gewillig (bn) :
buigzaam, dociel, gedwee, gehoorzaam, gezeglijk, meegaand, onderworpen, verduldig, volgzaam
lijdzaam (bn) :
berustend, geduldig, gelaten, lankmoedig, lijdelijk, onderworpen, passief, verduldig
verdraagzaam (bn) :
gemakkelijk, inschikkelijk, lankmoedig, toegeeflijk, tolerant, verduldig
berustend (bn) :
gelaten, geresigneerd, getroost, lijdzaam, verduldig

woordverbanden van ‘verduldig’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c