edelmoedig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

edelmoedig (bn):
edelaardig, genereus, groothartig, grootmoedig, gul, nobel, onbaatzuchtig
edelmoedig (bn):
gul, onbaatzuchtig, onbekrompen, onzelfzuchtig

als synoniem van een ander trefwoord:

mild (bn) :
edelmoedig, genadig, goedhartig, groothartig, grootmoedig, inschikkelijk, toegeeflijk, vergevensgezind, vriendelijk, welwillend, zacht, zachtaardig, zachtzinnig
hoffelijk (bn) :
attent, behulpzaam, beleefd, beschaafd, complimenteus, edelmoedig, fair, galant, heus, heuselijk, hoofs, hulpvaardig, ridderlijk, urbaan, voorkomend, wellevend
gul (bn) :
edelmoedig, genereus, goedgeefs, groothartig, grootmoedig, kwistig, mild, onbaatzuchtig, onzelfzuchtig, royaal, scheutig, vrijgevig
edel (bn) :
edelmoedig, eervol, grootmoedig, hoogstaand, nobel, ridderlijk, uitmuntend, verheven, voornaam, voortreffelijk, zuiver
lankmoedig (bn) :
barmhartig, edelmoedig, geduldig, goedertieren, indulgent, lijdzaam, toegevend, tolerant, verdraagzaam, verduldig
onbaatzuchtig (bn) :
altruïstisch, belangeloos, edelmoedig, groothartig, grootmoedig, gul, liefdadig, nobel, onzelfzuchtig
grootmoedig (bn) :
edel, edelmoedig, genereus, groothartig, menslievend, nobel, onbaatzuchtig, ridderlijk
groothartig (bn) :
edel, edelaardig, edelmoedig, genereus, menslievend, nobel, ridderlijk, ruimhartig
nobel (bn) :
edelmoedig, grootmoedig, groots, mooi, ridderlijk
ridderlijk (bn) :
edelmoedig, eerlijk, fair, galant, hoffelijk
onbekrompen (bn) :
edelmoedig, liberaal

woordverbanden van ‘edelmoedig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
edelaardig, edelmoedig, grootmoedig

Edelaardig — edelmoedig — grootmoedig. Grootmoedig is sterker dan edelmoedig en het nog zwakkere edelaardig; het duidt aan, dat men niet alleen van een edelen, maar van een zeldzaam edelen zin blijk geeft. Grootmoedig is degene, die zich in een of ander opzicht opoffert ter wille van anderen. Grootmoedig was het van de Ruyter, dat hij na 1672 aanbood, desnoods onder Tromp te dienen. De edelmoedige bezit eene edele ziel, en is daardoor geneigd tot edele daden. Edelaardig wordt weinig in gewonen stijl gebezigd, en is thans vrijwel verouderd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
edel, edelmoedig, grootmoedig

EDEL, EDELMOEDIG, GROOTMOEDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 137.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

edelmoedig
berekenend, uitgekookt

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c