eervol

als woordenboektrefwoord:

eervol:
bn. bw. (-ler, -st), met eer: eervol ontslag krijgen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

edel (bn) :
eervol, uitmuntend, zuiver, voornaam, grootmoedig, voortreffelijk, hoogstaand, nobel, verheven, ridderlijk, edelmoedig
loffelijk (bn) :
schoon, eervol, prijzenswaardig, prijselijk, lofwaardig
verdienstelijk (bn) :
waardig, eervol, lovenswaardig, achtenswaardig

woordverbanden van ‘eervol’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

eervol, vererend

Eervol is datgene, waaraan eer verbonden is; vereerend is, wat eer geeft. Vereerend ziet op de hulde, die ons betoond wordt, eervol op de hulde, die wij ons verwerven door verdiensten. Een vereerend bezoek, een eervolle aftocht; een vereerend schrijven, eene eervolle vermelding.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eervol
eerloos, oneervol

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c