eervol

als woordenboektrefwoord:

eervol:
bn. bw. (-ler, -st), met eer: eervol ontslag krijgen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

edel (bn) :
edelmoedig, eervol, grootmoedig, hoogstaand, nobel, ridderlijk, uitmuntend, verheven, voornaam, voortreffelijk, zuiver
loffelijk (bn) :
eervol, lofwaardig, prijselijk, prijzenswaardig, schoon
verdienstelijk (bn) :
achtenswaardig, eervol, lovenswaardig, waardig

woordverbanden van ‘eervol’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eervol, vererend

Eervol — vereerend. Eervol is datgene, waaraan eer verbonden is; vereerend is, wat eer geeft. Vereerend ziet op de hulde, die ons betoond wordt, eervol op de hulde, die wij ons verwerven door verdiensten. Een vereerend bezoek, een eervolle aftocht; een vereerend schrijven, eene eervolle vermelding.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eervol
eerloos, oneervol

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c