eervol

als woordenboektrefwoord:

eervol:
bn. bw. (-ler, -st), met eer: eervol ontslag krijgen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

edel (bn) :
edelmoedig, eervol, grootmoedig, hoogstaand, nobel, ridderlijk, uitmuntend, verheven, voornaam, voortreffelijk, zuiver
loffelijk (bn) :
eervol, lofwaardig, prijselijk, prijzenswaardig, schoon
verdienstelijk (bn) :
achtenswaardig, eervol, lovenswaardig, waardig

woordverbanden van ‘eervol’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eervol, vererend

Eervol — vereerend. Eervol is datgene, waaraan eer verbonden is; vereerend is, wat eer geeft. Vereerend ziet op de hulde, die ons betoond wordt, eervol op de hulde, die wij ons verwerven door verdiensten. Een vereerend bezoek, een eervolle aftocht; een vereerend schrijven, eene eervolle vermelding.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eervol
eerloos, oneervol

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0029 c