waardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waardig (bn):
bedaard, beheerst, ernstig
waardig (bn):
deftig, eerbiedwekkend
waardig (bn):
waard

als synoniem van een ander trefwoord:

voornaam (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, chic, deftig, doorluchtig, duur, edel, eminent, gedistingeerd, gewichtig, illuster, notabel, prominent, statig, treffelijk, verheven, vooraanstaand, waardig
bedaard (bn) :
beheerst, bezadigd, bezonnen, gelaten, gelijkmoedig, gerust, gezapig, kalm, kalmpjes, langzaam, nuchter, onbewogen, rustig, waardig, weloverwogen, zachtjes
beheerst (bn) :
bedaard, cool, gematigd, ingehouden, kalm, onderkoeld, rustig, terughoudend, waardig, zeker, zich beheersend
deftig (bn) :
aanzienlijk, afgemeten, chic, plechtig, plechtstatig, statig, stijf, treffelijk, voornaam, waardig
majestueus (bn) :
groots, heerlijk, koninklijk, majestatisch, majesteitelijk, statig, verheven, waardig
statig (bn) :
ceremonieel, deftig, majestueus, plechtig, plechtstatig, verheven, voornaam, waardig
verdienstelijk (bn) :
achtenswaardig, eervol, lovenswaardig, waardig
priesterlijk (bn) :
gewijd, verheven, waardig
waard (zn) :
waardig

woordverbanden van ‘waardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dierbaar, lief, waard, waardig

DIERBAAR, LIEF, WAARD, WAARDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 58.

in hedendaagse spelling:
klaar, af, ree, bereid, waardig, vlot, willig, geneigd, gezind

KLAAR, AF, REE, BEREID, WAARDIG, VLOT, WILLIG, GENEIGD, GEZIND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 284.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waardig
onwaardig
zie ook:
geen blik waardig gunnen, waardig zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c