waardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waardig (bn) :
ernstig, beheerst, bedaard
waardig (bn) :
deftig, eerbiedwekkend
waardig (bn) :
waard

als synoniem van een ander trefwoord:

voornaam (bn) :
vooraanstaand, waardig, belangrijk, deftig, edel, duur, gewichtig, aanzienlijk, verheven, prominent, statig, gedistingeerd, chic, notabel, illuster, eminent, doorluchtig, treffelijk
bedaard (bn) :
waardig, kalm, rustig, zachtjes, onbewogen, gerust, gelaten, nuchter, langzaam, beheerst, kalmpjes, weloverwogen, gelijkmoedig, bezonnen, bezadigd, gezapig
beheerst (bn) :
kalm, waardig, rustig, gematigd, zeker, terughoudend, onderkoeld, ingehouden, bedaard, cool, zich beheersend
deftig (bn) :
waardig, plechtig, afgemeten, voornaam, stijf, aanzienlijk, statig, chic, plechtstatig, treffelijk
majestueus (bn) :
waardig, groots, heerlijk, verheven, statig, koninklijk, majesteitelijk, majestatisch
statig (bn) :
waardig, plechtig, voornaam, deftig, verheven, ceremonieel, majestueus, plechtstatig
verdienstelijk (bn) :
waardig, eervol, lovenswaardig, achtenswaardig
priesterlijk (bn) :
waardig, verheven, gewijd
waard (bn) :
waardig

woordverbanden van ‘waardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 58:

dierbaar, lief, waard, waardig

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 284:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waardig
onwaardig

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / zelfstandig naamwoord
zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c