waardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

waardig (bn):
bedaard, beheerst, ernstig
waardig (bn):
deftig, eerbiedwekkend
waardig (bn):
waard

als synoniem van een ander trefwoord:

voornaam (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, chic, deftig, doorluchtig, duur, edel, eminent, gedistingeerd, gewichtig, illuster, notabel, prominent, statig, treffelijk, verheven, vooraanstaand, waardig
bedaard (bn) :
beheerst, bezadigd, bezonnen, gelaten, gelijkmoedig, gerust, gezapig, kalm, kalmpjes, langzaam, nuchter, onbewogen, rustig, waardig, weloverwogen, zachtjes
beheerst (bn) :
bedaard, cool, gematigd, ingehouden, kalm, onderkoeld, rustig, terughoudend, waardig, zeker, zich beheersend
deftig (bn) :
aanzienlijk, afgemeten, chic, plechtig, plechtstatig, statig, stijf, treffelijk, voornaam, waardig
majestueus (bn) :
groots, heerlijk, koninklijk, majestatisch, majesteitelijk, statig, verheven, waardig
statig (bn) :
ceremonieel, deftig, majestueus, plechtig, plechtstatig, verheven, voornaam, waardig
verdienstelijk (bn) :
achtenswaardig, eervol, lovenswaardig, waardig
priesterlijk (bn) :
gewijd, verheven, waardig
waard (zn) :
waardig

woordverbanden van ‘waardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
dierbaar, lief, waard, waardig

DIERBAAR, LIEF, WAARD, WAARDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 58.

in hedendaagse spelling:
klaar, af, ree, bereid, waardig, vlot, willig, geneigd, gezind

KLAAR, AF, REE, BEREID, WAARDIG, VLOT, WILLIG, GENEIGD, GEZIND

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 284.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

waardig
onwaardig
zie ook:
geen blik waardig gunnen, waardig zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.168.112.145.

debug info: 0.0026 c