dierbaar

als woordenboektrefwoord:

dierbaar:
bn. (-der, -st), kostbaar; bemind.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

dierbaar (bn) :
bemind, geliefd, geliefkoosd, lief, na aan het hart, naverwant, teergeliefd

als synoniem van een ander trefwoord:

heilig (bn) :
dierbaar, eerbiedig, eerbiedwaardig, onaantastbaar, taboe
lief (bn) :
bemind, dierbaar, geliefd, geliefkoosd
geliefd (bn) :
bemind, dierbaar, lief, teerbemind
best (bn) :
dierbaar, geacht, geliefd, lief
geliefkoosd (bn) :
dierbaar, geliefd, lief

woordverbanden van ‘dierbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dierbaar, lief, waard

Lief zegt men van datgene, waaraan men gehecht is. Lieve vrouw, lieve vriend, enz. Daar men welgevallen heeft in hetgeen, waaraan men gehecht is, heeft lief langzamerhand het bijbegrip gekregen van waarin men welgevallen heeft. Dierbaar drukt het begrip van genegenheid en gehechtheid zeer sterk uit. Waard ziet meer op de achting, die wij voor iemand of iets hebben. Bij aanspraken is waard dientengevolge altijd koeler dan lief of dierbaar: Waarde bloedverwanten, lieve vrienden, dierbare kinderen. Waard ziet bovendien meer op de conventioneele waarde, die men aan iets toekent; dierbaar meer op de innerlijke waarde, die iets ontleent aan zijne eigen voortreffelijkheid; de laatste uitdrukking is dus sterker dan de eerste. Zegt men mijne waarde bloedverwanten, dan heeft men meer het oog op de banden des bloeds, die hen aan ons verbinden; in mijne dierbare bloedverwanten daarentegen valt de nadruk op de uitmuntende eigenschappen, die wij in hen hebben leeren waardeeren.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 58:

dierbaar, lief, waard, waardig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0027 c