kostbaar

als woordenboektrefwoord:

kostbaar:
bn. (-der, -st), duur ; (fig.) dierbaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kostbaar (bn) :
waardevol, kostelijk, duur, prachtig, schitterend, precieus
kostbaar (bn) :
peperduur, duur, prijzig
kostbaar (bn) :
luxueus, precieus

als synoniem van een ander trefwoord:

luxueus (bn) :
kostbaar, luxe, fijn, overdadig, prachtig, overvloedig, weelderig, chic, residentieel, mondain
duur (bn) :
kostbaar, prijzig, gepeperd, aan de prijs
kostelijk (bn) :
onbetaalbaar, kostbaar, duur
fijn (bn) :
kostbaar, teer, verfijnd
rijkelijk (bn) :
kostbaar, prachtig
prijzig (bn) :
kostbaar, duur
precieus (bn) :
kostbaar
rijk (bn) :
kostbaar
waardevol (bn) :
kostbaar

woordverbanden van ‘kostbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

kostelijk, kostbaar

Beide woorden geven te kennen dat iets hooge waarde heeft. Het eerste wordt slechts in figuurlijken zin gebruikt, alleen het tweede geeft het bezit van geldelijke waarde aan. Water is een kostelijke drank. Diamanten zijn kostbare steenen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

kostbaar, kostelijk

Wat veel kost en dus hooge waarde heeft.

Kostbaar wordt in letterlijke beteekenis gebruikt. De drooglegging der Zuiderzee is een kostbare onderneming.

Kostelijk komt slechts figuurlijk voor; het wijst alleen op de hooge waarde, op de voortreffelijkheid, die iets bezit. Bij hevigen dorst is water geen kostbare, maar wel een kostelijke drank (d. i. een drank, die uitmunt door zijn voortreffelijkheid om den dorst te lesschen).

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kostbaar
waardeloos

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c