kostbaar

als woordenboektrefwoord:

kostbaar:
bn. (-der, -st), duur ; (fig.) dierbaar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kostbaar (bn):
duur, kostelijk, prachtig, precieus, schitterend, waardevol
kostbaar (bn):
duur, peperduur, prijzig
kostbaar (bn):
luxueus, precieus

als synoniem van een ander trefwoord:

luxueus (bn) :
chic, fijn, kostbaar, luxe, mondain, overdadig, overvloedig, prachtig, residentieel, weelderig
duur (bn) :
aan de prijs, gepeperd, kostbaar, prijzig
kostelijk (bn) :
duur, kostbaar, onbetaalbaar
fijn (bn) :
kostbaar, teer, verfijnd
rijkelijk (bn) :
kostbaar, prachtig
prijzig (bn) :
duur, kostbaar
rijk (bn) :
kostbaar
precieus (zn) :
kostbaar
waardevol (zn) :
kostbaar

woordverbanden van ‘kostbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
kostelijk, kostbaar

Kostelijk — kostbaar. Beide woorden geven te kennen dat iets hooge waarde heeft. Het eerste wordt slechts in figuurlijken zin gebruikt, alleen het tweede geeft het bezit van geldelijke waarde aan. Water is een kostelijke drank. Diamanten zijn kostbare steenen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

in hedendaagse spelling:
kostbaar, kostelijk

2. Kostbaar — kostelijk.

Wat veel kost en dus hooge waarde heeft.

Kostbaar wordt in letterlijke beteekenis gebruikt. De drooglegging der Zuiderzee is een kostbare onderneming.

Kostelijk komt slechts figuurlijk voor; het wijst alleen op de hooge waarde, op de voortreffelijkheid, die iets bezit. Bij hevigen dorst is water geen kostbare, maar wel een kostelijke drank (d. i. een drank, die uitmunt door zijn voortreffelijkheid om den dorst te lesschen).

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kostbaar
waardeloos

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.175.133.127.

debug info: 0.0021 c