heerlijk

als woordenboektrefwoord:

heerlijk:
bn. bw. (-er, -st), wat genot geeft; lekker ; prachtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heerlijk (bn):
aangenaam, bekoorlijk, buitengewoon, emmes, enig, excellent, fijn, genotvol, hemels, lekker, magnifiek, prettig, prima, smakelijk, tevredenstellend, verrukkelijk, voldoening gevend, weldadig
heerlijk (bn):
kostelijk, lekker, lekkertjes, smakelijk, uitmuntend, verrukkelijk, zalig
heerlijk (bn):
glorieus, groots, kostelijk, luisterrijk, majestueus, prachtig
heerlijk (bn):
bevredigend, delicieus, deugdelijk, goed, overheerlijk, wel

als synoniem van een ander trefwoord:

bekoorlijk (bn) :
aanlokkelijk, aantrekkelijk, alleraardigst, allerliefst, attractief, bekorend, betoverend, bevallig, charmant, gracieus, heerlijk, innemend, lief, liefelijk, lieflijk, lieftallig, prettig, ravissant, snoeperig, snoepig, snoezig, verleidelijk, verrukkelijk
prachtig (bn) :
eindeloos, fantastisch, fraai, geweldig, groots, heerlijk, kostelijk, luisterrijk, magnifiek, mooi, moorddadig, oogverblindend, schitterend, schoon, splendide, subliem, superbe, verrukkelijk, voortreffelijk, wondermooi
prettig (bn) :
aangenaam, aardig, amusant, behaaglijk, comfortabel, fijn, gemakkelijk, genoeglijk, gezellig, heerlijk, jofel, knus, lekker, leuk, lollig, opgewekt, plezant, plezierig, sympathiek, vermakelijk, vriendelijk
aangenaam (bn) :
aardig, attractief, behaaglijk, charmant, comfortabel, fijn, gemakkelijk, genoeglijk, gerieflijk, gezellig, heerlijk, innemend, knus, leuk, plezant, plezierig, prettig, vriendelijk, weldadig, welgevallig
fijn (bn) :
delicaat, dun, emmes, exquis, goed, heerlijk, jofel, keurig, klein, lekker, licht, mooi, plezierig, prettig, prima, reuze, sierlijk, subtiel, teder, teer, tof, uitgelezen, uitgezocht, uitstekend, zacht, zwak
prima (bn) :
best, eersteklas, eersterangs, fijn, heerlijk, kolossaal, patent, prachtig, probaat, puik, reuze, te gek, uitgelezen, uitmuntend, uitstekend, uitzonderlijk, voortreffelijk
verrukkelijk (bn) :
allerliefst, beeldig, bekoorlijk, betoverend, charmant, delicieus, elysisch, enig, genotvol, goddelijk, heerlijk, hemels, overheerlijk, prachtig, ravissant, zalig
groots (bn) :
fantastisch, fenomenaal, geweldig, grandioos, heerlijk, luisterrijk, magnifiek, ontzaglijk, ontzagwekkend, prachtig, schitterend, subliem
enig (bn) :
beeldig, dol, fijn, grappig, heerlijk, leuk, ongeëvenaard, onvergelijkelijk, schitterend, verrukkelijk, voortreffelijk
vorstelijk (bn) :
groots, heerlijk, koninklijk, prachtig, prinselijk, prinsheerlijk, rijk, royaal, voortreffelijk, weelderig
lekker (bn) :
aantrekkelijk, appetijtelijk, delicieus, geurig, heerlijk, kostelijk, puik, smakelijk, verrukkelijk, zalig
hemels (bn) :
gelukzalig, goddelijk, heerlijk, prachtig, schitterend, verheerlijkt, verheven, verrukkelijk, verrukt
machtig (bn) :
briljant, enorm, fantastisch, fijn, geweldig, heerlijk, imposant, indrukwekkend, kolossaal, reusachtig
excellent (bn) :
eminent, fantastisch, heerlijk, magnifiek, super, superbe, uitmuntend, uitstekend, voortreffelijk
luisterrijk (bn) :
glansrijk, heerlijk, magnifiek, mieters, prachtig, roemrijk, schitterend, uitmuntend, weids
majestueus (bn) :
groots, heerlijk, koninklijk, majestatisch, majesteitelijk, statig, verheven, waardig
uniek (bn) :
eenmalig, enig, heerlijk, kostelijk, onvergelijkelijk, uitmuntend, voortreffelijk
zalig (bn) :
delicieus, genotvol, heerlijk, lekker, overheerlijk, smakelijk, verrukkelijk
lumineus (bn) :
heerlijk, helder, lichtend, lucide, prachtig, schitterend, uitstekend
kostelijk (bn) :
heerlijk, mooi, prachtig, schitterend, uitstekend, voortreffelijk
goddelijk (bn) :
heerlijk, hemels, verheven, verrukkelijk
eindeloos (bn) :
geweldig, grandioos, heerlijk, prachtig
reusachtig (bn) :
buitengewoon, heerlijk, prachtig
uitstekend (bn) :
best, gezond, heerlijk, klasse
kostelijk (bn) :
delicieus, heerlijk, lekker
goed (bn) :
bevredigend, heerlijk
weldadig (bn) :
aangenaam, heerlijk
etherisch (bn) :
heerlijk, hemels
glorieus (bn) :
heerlijk
wel (bw) :
bevredigend, deugdelijk, heerlijk, tevredenstellend

woordverbanden van ‘heerlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
heerlijk, prachtig, verrukkelijk

Heerlijk — prachtig — verrukkelijk. Wat door zijne groote schoonheid in hooge mate ons welgevallen opwekt. Prachtig wordt gezegd van datgene wat schittert, en door den glans, dien het afwerpt, bewondering opwekt. Heerlijk, eigenlijk wat hoog, wat verheven is, wordt even zoo van alles wat in hooge mate schittert gezegd, doch ook van datgene, wat ons gemoed zeer aangenaam treft. Terwijl prachtig meer op het uiterlijk ziet, wordt heerlijk ook voor voortreffelijkheid van den inhoud gebezigd. Een prachtig werk en een heerlijk werk. In onderscheiding van heerlijk geeft verrukkelijk te kennen, dat men de schoonheid van iets niet alleen opmerkt, maar ook diep gevoelt, dat zij ons medesleept, ons in vervoering brengt. Wat een heerlijk gedicht! is een uitroep van bewondering; wat een verrukkelijk gedicht! ik moet het telkens weer lezen zegt meer; in dezen zin is het synoniem met voortreffelijk. Verrukkelijk is dus sterker en en nadert meer tot bekoorlijk en boeiend.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
getooid, opgesmukt, versierd, fraai, mooi, kostelijk, prachtig, groots, weids, heerlijk, vorstelijk, koninklijk

GETOOID, OPGESMUKT, VERSIERD, FRAAI, MOOI, KOSTELIJK, PRACHTIG, GROOTSCH, WEIDSCH, HEERLIJK, VORSTELIJK, KONINKLIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 157.

in hedendaagse spelling:
heerlijk, voortreffelijk, uitmuntend, verrukkelijk

HEERLIJK, VOORTREFFELIJK, UITMUNTEND, VERRUKKELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 239.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

heerlijk
naar, vies

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.112.98.

debug info: 0.0026 c