heerlijk

als woordenboektrefwoord:

heerlijk:
bn. bw. (-er, -st), wat genot geeft; lekker ; prachtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heerlijk (bn) :
prettig, buitengewoon, lekker, smakelijk, enig, aangenaam, prima, fijn, hemels, verrukkelijk, magnifiek, excellent, weldadig, bekoorlijk, voldoening gevend, tevredenstellend, genotvol, emmes
heerlijk (bn) :
lekker, smakelijk, uitmuntend, kostelijk, zalig, verrukkelijk, lekkertjes
heerlijk (bn) :
kostelijk, glorieus, groots, prachtig, majestueus, luisterrijk
heerlijk (bn) :
goed, wel, overheerlijk, bevredigend, deugdelijk, delicieus

als synoniem van een ander trefwoord:

bekoorlijk (bn) :
prettig, verleidelijk, snoezig, charmant, heerlijk, innemend, allerliefst, lief, betoverend, lieftallig, verrukkelijk, aantrekkelijk, bevallig, aanlokkelijk, gracieus, lieflijk, attractief, snoeperig, liefelijk, alleraardigst, bekorend, ravissant, snoepig
prachtig (bn) :
schoon, fraai, eindeloos, mooi, fantastisch, kostelijk, oogverblindend, groots, geweldig, heerlijk, voortreffelijk, verrukkelijk, schitterend, subliem, magnifiek, moorddadig, luisterrijk, wondermooi, splendide, superbe
prettig (bn) :
lekker, leuk, opgewekt, lollig, knus, gemakkelijk, aangenaam, sympathiek, aardig, vriendelijk, fijn, heerlijk, gezellig, comfortabel, behaaglijk, vermakelijk, plezierig, amusant, jofel, genoeglijk, plezant
aangenaam (bn) :
leuk, prettig, knus, gemakkelijk, charmant, aardig, vriendelijk, fijn, heerlijk, innemend, gezellig, comfortabel, behaaglijk, plezierig, attractief, weldadig, gerieflijk, genoeglijk, plezant, welgevallig
fijn (bn) :
lekker, zacht, keurig, prettig, reuze, mooi, klein, licht, tof, dun, goed, prima, sierlijk, subtiel, uitstekend, heerlijk, uitgelezen, zwak, teer, plezierig, delicaat, teder, jofel, exquis, uitgezocht, emmes
prima (bn) :
reuze, uitmuntend, best, fijn, uitstekend, heerlijk, voortreffelijk, uitgelezen, te gek, uitzonderlijk, prachtig, patent, puik, eersteklas, eersterangs, kolossaal, probaat
verrukkelijk (bn) :
enig, charmant, zalig, overheerlijk, beeldig, heerlijk, allerliefst, hemels, betoverend, goddelijk, prachtig, bekoorlijk, delicieus, genotvol, ravissant, elysisch
groots (bn) :
fantastisch, grandioos, geweldig, heerlijk, prachtig, schitterend, fenomenaal, subliem, magnifiek, ontzagwekkend, luisterrijk, ontzaglijk
enig (bn) :
leuk, beeldig, fijn, heerlijk, voortreffelijk, dol, verrukkelijk, schitterend, grappig, onvergelijkelijk, ongeëvenaard
lekker (bn) :
smakelijk, kostelijk, zalig, heerlijk, verrukkelijk, aantrekkelijk, puik, geurig, appetijtelijk, delicieus
vorstelijk (bn) :
rijk, royaal, groots, heerlijk, voortreffelijk, prachtig, prinselijk, weelderig, koninklijk, prinsheerlijk
hemels (bn) :
heerlijk, verrukkelijk, gelukzalig, goddelijk, prachtig, schitterend, verheven, verrukt, verheerlijkt
machtig (bn) :
reusachtig, fantastisch, geweldig, fijn, heerlijk, enorm, imposant, indrukwekkend, briljant, kolossaal
excellent (bn) :
uitmuntend, fantastisch, uitstekend, heerlijk, voortreffelijk, super, magnifiek, eminent, superbe
luisterrijk (bn) :
uitmuntend, glansrijk, heerlijk, roemrijk, prachtig, schitterend, mieters, magnifiek, weids
majestueus (bn) :
waardig, groots, heerlijk, verheven, statig, koninklijk, majesteitelijk, majestatisch
uniek (bn) :
uitmuntend, eenmalig, enig, kostelijk, heerlijk, voortreffelijk, onvergelijkelijk
zalig (bn) :
lekker, smakelijk, overheerlijk, heerlijk, verrukkelijk, delicieus, genotvol
lumineus (bn) :
helder, uitstekend, heerlijk, prachtig, schitterend, lichtend, lucide
kostelijk (bn) :
mooi, uitstekend, heerlijk, voortreffelijk, prachtig, schitterend
goddelijk (bn) :
heerlijk, hemels, verrukkelijk, verheven
eindeloos (bn) :
grandioos, geweldig, heerlijk, prachtig
reusachtig (bn) :
buitengewoon, heerlijk, prachtig
uitstekend (bn) :
gezond, best, heerlijk, klasse
kostelijk (bn) :
lekker, heerlijk, delicieus
goed (bn) :
smakelijk, heerlijk
weldadig (bn) :
aangenaam, heerlijk
etherisch (bn) :
heerlijk, hemels
glorieus (bn) :
heerlijk
wel (bw) :
heerlijk, bevredigend, deugdelijk, tevredenstellend

woordverbanden van ‘heerlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wat door zijne groote schoonheid in hooge mate ons welgevallen opwekt. Prachtig wordt gezegd van datgene wat schittert, en door den glans, dien het afwerpt, bewondering opwekt. Heerlijk, eigenlijk wat hoog, wat verheven is, wordt even zoo van alles wat in hooge mate schittert gezegd, doch ook van datgene, wat ons gemoed zeer aangenaam treft. Terwijl prachtig meer op het uiterlijk ziet, wordt heerlijk ook voor voortreffelijkheid van den inhoud gebezigd. Een prachtig werk en een heerlijk werk. In onderscheiding van heerlijk geeft verrukkelijk te kennen, dat men de schoonheid van iets niet alleen opmerkt, maar ook diep gevoelt, dat zij ons medesleept, ons in vervoering brengt. Wat een heerlijk gedicht! is een uitroep van bewondering; wat een verrukkelijk gedicht! ik moet het telkens weer lezen zegt meer; in dezen zin is het synoniem met voortreffelijk. Verrukkelijk is dus sterker en en nadert meer tot bekoorlijk en boeiend.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 157:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 239:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

heerlijk
naar, vies

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c