prachtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prachtig (bn) :
schoon, fraai, eindeloos, mooi, fantastisch, kostelijk, oogverblindend, groots, geweldig, heerlijk, voortreffelijk, verrukkelijk, schitterend, subliem, magnifiek, moorddadig, luisterrijk, wondermooi, splendide, superbe
prachtig (bn) :
geschikt, uitmuntend, fantastisch, goed, prima, uitstekend

als synoniem van een ander trefwoord:

uitstekend (bn) :
buitengewoon, uitmuntend, voornaam, fantastisch, kostelijk, goed, prima, geweldig, voortreffelijk, klasse, voorbeeldig, perfect, uitzonderlijk, superieur, volmaakt, super, prachtig, schitterend, opperbest, puik, eersteklas, excellent, illuster, eminent, uitnemend, puikbest
geweldig (bn) :
eindeloos, verdraaid, buitengewoon, verschrikkelijk, reuze, machtig, reusachtig, gruwelijk, fantastisch, daverend, enorm, razend, sensationeel, prachtig, formidabel, subliem, mieters, denderend, magnifiek, excellent, kolossaal, fameus, verduiveld
opvallend (bn) :
merkwaardig, duidelijk, opzichtig, opmerkelijk, wonderbaarlijk, indrukwekkend, sprekend, treffend, prachtig, kras, merkbaar, markant, frappant, flagrant, opzichtelijk, in het oog springend, in het oog lopend, voyant
uniek (bn) :
eindeloos, buitengewoon, reuze, machtig, reusachtig, ongekend, fantastisch, enorm, sensationeel, uitzonderlijk, prachtig, formidabel, mieters, kolossaal, fameus, onvergelijkelijk
voortreffelijk (bn) :
keurig, uitmuntend, kostelijk, meesterlijk, uitstekend, uitgelezen, gaaf, superieur, volmaakt, prachtig, schitterend, puik, excellent, koninklijk, eminent, uitnemend, superbe
prima (bn) :
reuze, uitmuntend, best, fijn, uitstekend, heerlijk, voortreffelijk, uitgelezen, te gek, uitzonderlijk, prachtig, patent, puik, eersteklas, eersterangs, kolossaal, probaat
verrukkelijk (bn) :
enig, charmant, zalig, overheerlijk, beeldig, heerlijk, allerliefst, hemels, betoverend, goddelijk, prachtig, bekoorlijk, delicieus, genotvol, ravissant, elysisch
groots (bn) :
fantastisch, grandioos, geweldig, heerlijk, prachtig, schitterend, fenomenaal, subliem, magnifiek, ontzagwekkend, luisterrijk, ontzaglijk
schitterend (bn) :
oogverblindend, daverend, knap, grandioos, glansrijk, uitstekend, voortreffelijk, prachtig, subliem, magnifiek, prestigieus
fantastisch (bn) :
buitengewoon, grandioos, geweldig, te gek, fabelachtig, prachtig, briljant, mieters, ongelooflijk, fameus, luisterrijk
vorstelijk (bn) :
rijk, royaal, groots, heerlijk, voortreffelijk, prachtig, prinselijk, weelderig, koninklijk, prinsheerlijk
hemels (bn) :
heerlijk, verrukkelijk, gelukzalig, goddelijk, prachtig, schitterend, verheven, verrukt, verheerlijkt
luxueus (bn) :
kostbaar, luxe, fijn, overdadig, prachtig, overvloedig, weelderig, chic, residentieel, mondain
luisterrijk (bn) :
uitmuntend, glansrijk, heerlijk, roemrijk, prachtig, schitterend, mieters, magnifiek, weids
weergaloos (bn) :
prachtig, fenomenaal, subliem, ongemeen, onvergelijkelijk, onovertroffen, ongeëvenaard
geweldig (bn) :
fantastisch, groots, fabelachtig, prachtig, schitterend, luisterrijk, uit de kunst
keurig (bn) :
mooi, fijn, uitstekend, voortreffelijk, piekfijn, prachtig, pico bello
lumineus (bn) :
helder, uitstekend, heerlijk, prachtig, schitterend, lichtend, lucide
magnifiek (bn) :
fantastisch, grandioos, geweldig, prachtig, schitterend, luisterrijk
schoon (bn) :
fraai, mooi, knap, smaakvol, beeldig, prachtig, magnifiek, esthetisch
kostelijk (bn) :
mooi, uitstekend, heerlijk, voortreffelijk, prachtig, schitterend
grandioos (bn) :
fantastisch, groots, geweldig, prachtig, schitterend, magnifiek
best (bn) :
uitstekend, voortreffelijk, prachtig, eersteklas, eersterangs
heerlijk (bn) :
kostelijk, glorieus, groots, prachtig, majestueus, luisterrijk
mooi (bn) :
schoon, welgevormd, fraai, knap, prachtig, bevallig, welgemaakt
subliem (bn) :
prachtig, schitterend, fenomenaal, weergaloos, onovertroffen
kapitaal (bn) :
uitmuntend, kostelijk, voortreffelijk, prachtig, formidabel
kostbaar (bn) :
waardevol, kostelijk, duur, prachtig, schitterend, precieus
koninklijk (bn) :
groots, vorstelijk, prachtig, majesteitelijk
eindeloos (bn) :
grandioos, geweldig, heerlijk, prachtig
reusachtig (bn) :
buitengewoon, heerlijk, prachtig
trots (bn) :
prachtig, statig, pront
luisterrijk (bn) :
kostelijk, prachtig
heftig (bn) :
geweldig, prachtig
rijkelijk (bn) :
kostbaar, prachtig
moorddadig (bw) :
geweldig, ontzettend, prachtig, ondraaglijk

woordverbanden van ‘prachtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wat door zijne groote schoonheid in hooge mate ons welgevallen opwekt. Prachtig wordt gezegd van datgene wat schittert, en door den glans, dien het afwerpt, bewondering opwekt. Heerlijk, eigenlijk wat hoog, wat verheven is, wordt even zoo van alles wat in hooge mate schittert gezegd, doch ook van datgene, wat ons gemoed zeer aangenaam treft. Terwijl prachtig meer op het uiterlijk ziet, wordt heerlijk ook voor voortreffelijkheid van den inhoud gebezigd. Een prachtig werk en een heerlijk werk. In onderscheiding van heerlijk geeft verrukkelijk te kennen, dat men de schoonheid van iets niet alleen opmerkt, maar ook diep gevoelt, dat zij ons medesleept, ons in vervoering brengt. Wat een heerlijk gedicht! is een uitroep van bewondering; wat een verrukkelijk gedicht! ik moet het telkens weer lezen zegt meer; in dezen zin is het synoniem met voortreffelijk. Verrukkelijk is dus sterker en en nadert meer tot bekoorlijk en boeiend.

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 157:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

prachtig
afgrijselijk, afschuwelijk, gruwelijk, lelijk, monsterlijk, stom, verschrikkelijk, vreselijk, walgelijk, weerzinwekkend

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0063 c