edel

als woordenboektrefwoord:

edel:
bn. (-er, -st), voortreffelijk; verheven ; adellijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

edel (bn) :
edelmoedig, eervol, grootmoedig, hoogstaand, nobel, ridderlijk, uitmuntend, verheven, voornaam, voortreffelijk, zuiver
edel (bn) :
adellijk, van adel

als synoniem van een ander trefwoord:

voornaam (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, chic, deftig, doorluchtig, duur, edel, eminent, gedistingeerd, gewichtig, illuster, notabel, prominent, statig, treffelijk, verheven, vooraanstaand, waardig
verheven (bn) :
doorluchtig, edel, goddelijk, groot, groots, heilig, hemels, hoog, hoogstaand, maestoso, majestatisch, majestueus, nobel, plechtig, schoon, statelijk, statig, subliem, voornaam
hoog (bn) :
aanzienlijk, edel, gevorderd, hooggeplaatst, treffelijk, vergevorderd, verheven, voornaam
grootmoedig (bn) :
edel, edelmoedig, genereus, groothartig, menslievend, nobel, onbaatzuchtig, ridderlijk
groothartig (bn) :
edel, edelaardig, edelmoedig, genereus, menslievend, nobel, ridderlijk, ruimhartig
hoogstaand (bn) :
edel, integer, nobel, verheven
nobel (bn) :
aristocratisch, edel, statig
uitmuntend (bn) :
edel, opperbest

woordverbanden van ‘edel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

adellijk, edel

Adellijk ziet op de geboorte, edel tegenwoordig vooral op de goede hoedanigheden van 's menschen inborst. Hij is niet alleen van adellijken bloede, maar ook een edel man. Een enkele maal heeft edel nog de beteekenis van adellijk, b.v. in de uitdrukkingen van edele geboorte, van edelen bloede.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 136:

edel, adellijk

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 137:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

edel
onedel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c