gewijd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gewijd (bn) :
geheiligd, heilig, sacraal

als synoniem van een ander trefwoord:

plechtig (bn) :
ceremonieel, deftig, ernstig, feestelijk, gewichtig, gewijd, officieel, plechtstatig, pompeus, statig, stemmig, verheven, vormelijk
heilig (bn) :
gewijd, hiëratisch, priesterlijk, sacraal, sanctus, verboden, verheven, volmaakt, zonder zonde
priesterlijk (bn) :
gewijd, verheven, waardig
priesterlijk (bn) :
gewijd

woordverbanden van ‘gewijd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gewijd
ongewijd

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c