gewijd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gewijd (bn) :
heilig, sacraal, geheiligd

als synoniem van een ander trefwoord:

plechtig (bn) :
feestelijk, ernstig, deftig, gewichtig, verheven, officieel, gewijd, stemmig, statig, ceremonieel, vormelijk, pompeus, plechtstatig
heilig (bn) :
zonder zonde, verboden, volmaakt, verheven, gewijd, sacraal, sanctus, priesterlijk, hiëratisch
priesterlijk (bn) :
waardig, verheven, gewijd
priesterlijk (bn) :
gewijd

woordverbanden van ‘gewijd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gewijd
ongewijd

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c