belangrijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

belangrijk (bn) :
van belang, van betekenis, zwaarwegend, wezenlijk, gewichtig, beduidend, aanmerkelijk, considerabel, important
belangrijk (bn) :
cruciaal, doorslaggevend, essentieel, onontbeerlijk
belangrijk (bn) :
invloedrijk, bekend, voornaam, van formaat, groot

als synoniem van een ander trefwoord:

merkwaardig (bn) :
ongewoon, verbazingwekkend, opvallend, bijzonder, buitengewoon, wonderlijk, zeldzaam, belangrijk, raar, typisch, vreemd, opmerkelijk, eigenaardig, gek, interessant, fenomenaal, gedenkwaardig, zonderling, curieus, notabel, onverklaarbaar, vreemdsoortig, opmerkenswaardig
flink (bn) :
stevig, behoorlijk, pittig, belangrijk, gezond, sterk, echt, goed, knap, aardig, groot, fors, erg, aanzienlijk, degelijk, kras, robuust, potig, kranig, kwiek, fiks, struis, kloek, terdege, duchtig, aan de maat, pront
voornaam (bn) :
vooraanstaand, waardig, belangrijk, deftig, edel, duur, gewichtig, aanzienlijk, verheven, prominent, statig, gedistingeerd, chic, notabel, illuster, eminent, doorluchtig, treffelijk
aanzienlijk (bn) :
gezien, hoog, voornaam, belangrijk, deftig, respectabel, geacht, prominent, eerwaardig, gedistingeerd, notabel, achtbaar, eminent, doorluchtig, achtenswaardig, treffelijk
aanzienlijk (bn) :
flink, reusachtig, hoog, belangrijk, ruim, aardig, veel, opmerkelijk, groot, enorm, omvangrijk, beduidend, merkbaar, aanmerkelijk, considerabel, noemenswaard, merkelijk
afdoend (bn) :
overtuigend, gepast, belangrijk, beslist, volledig, doeltreffend, doorslaand, beslissend, definitief, afdoende, probaat, stringent, voldingend, sluitend, peremptoir
wezenlijk (bn) :
eigenlijk, werkelijk, innerlijk, belangrijk, echt, in wezen, hoofdzakelijk, waarachtig, feitelijk, essentieel, fundamenteel, elementair, reëel, grond-
sensationeel (bn) :
verbluffend, belangrijk, opzienbarend, geweldig, schokkend, actueel, spectaculair, treffend, melodramatisch, pakkend, geruchtmakend
bekend (bn) :
belangrijk, van naam, berucht, beroemd, roemrijk, befaamd, fameus, gerenommeerd, roemruchtig, notoir, roemrucht, vermaard
prominent (bn) :
vooraanstaand, voornaam, belangrijk, deftig, aanzienlijk, gedistingeerd, eminent, vooruitspringend
groot (bn) :
machtig, belangrijk, goed, intens, groots, uitstekend, voortreffelijk, kapitaal, aanzienlijk
vooraanstaand (bn) :
gezien, eerste, bekend, voornaam, belangrijk, prominent, gedistingeerd, leidend
gevoelig (bn) :
voelbaar, belangrijk, zeer, aanzienlijk, merkbaar, aanmerkelijk
gewichtig (bn) :
voornaam, belangrijk, van belang, considerabel, important
serieus (bn) :
behoorlijk, waardevol, belangrijk, interessant, degelijk
beduidend (bn) :
belangrijk, gewichtig, aanzienlijk, aanmerkelijk
waardevol (bn) :
nuttig, belangrijk, bruikbaar, degelijk, valabel
aanmerkelijk (bn) :
behoorlijk, belangrijk, aanzienlijk, merkbaar
brandend (bn) :
buitengewoon, belangrijk, dringend, danig
verreikend (bn) :
belangrijk, ingrijpend, verstrekkend
fameus (bn) :
behoorlijk, belangrijk, aanzienlijk
heel (bn) :
belangrijk, lang, groot, omvangrijk
kapitaal (bn) :
belangrijk, groot, erg, aanzienlijk
relevant (bn) :
belangrijk, gewichtig, essentieel
verantwoordelijk (bn) :
hoog, belangrijk, veeleisend
van belang (bn) :
belangrijk, van betekenis
important (bn) :
belangrijk, gewichtig
veel (bw) :
heel, belangrijk, sterk, zeer, erg, aanzienlijk, molto

woordverbanden van ‘belangrijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden worden gebruikt om aan te duiden, dat eene zaak van eenige beteekenis is voor iemand, of invloed op iets heeft. Gewichtig ziet meer op hare volstrekte, belangrijk meer op hare betrekkelijke waarde. De uitvinding der boekdrukkunst in Europa kan ook in het oog der Chineezen eene gewichtige gebeurtenis zijn, maar belangrijk is zij moeielijk voor hen te noemen. Gewichtig en evenzoo van gewicht noemt men datgene, wat grooten invloed heeft; belangrijk meer van zaken dan van personen gebruikt, is, wat groote waarde heeft in meer beperkten kring, of door iets bijzonders opmerkzaamheid verdient. Een gewichtig man, een belangrijk persoon. Van belang, meest in de spreektaal in gebruik, nadert in beteekenis meer tot gewichtig. Aangelegen is eigenlijk iemand rakende, en dus van belang voor iemand, voor zoover men veronderstellen kan, dat aangrenzende zaken op elkander invloed kunnen hebben. Zich gelegen laten liggen aan heeft de beteekenis, dat iemand zich met de zaak, die voor hem van belang is, bezighoudt. Er ligt mij veel aan gelegen. Zich aan iets gelegen laten liggen.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

In hooge mate de aandacht waard.

Merkwaardig: wat zich in dit opzicht bijzonder van andere gelijksoortige dingen (menschen) onderscheidt en daarom licht onthouden („gemerkt") wordt: Merkwaardige personen uit ons verleden." Gedenkwaardig is datgene, wat wegens zijn groote beteekenis onze aandacht verdient en daarom waard is herhaaldelijk herdacht te worden: De gedenkwaardige slag bij Waterloo. (Alleen van zaken!) Belangrijk, is alles wat van veel belang is vooral in de gevolgen en daarom niet over 't hoofd gezien mag worden: De belangrijkste feiten opnoemen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 273:

belangrijk, gewichtig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

belangrijk
gering, klein, lullig, marginaal, miezerig, onbeduidend, onbelangrijk, onbenullig, ondergeschikt, onnozel, pover, triviaal, weinig

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c